Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Propozycja do modlitwy i refleksji
Janet Erskine Stuart RSCJ
(Przełożona Generalna SC 1911-1914)

 

«Szukałam Boga we wszystkich stworzeniach. Zdawało mi się, że jest w centrum stworzenia
i przyciąga wszystko do Siebie.»

 

Janet wzrastała wśród zielonych pól i lasów Anglii. Pozwalano jej na samotne przechadzki,na szukanie harmonii z naturą i otaczającym ją dzikim życiem. Janet patrzyła, obserwowała, wchłaniała wszystko. Równocześnie w domu i poza domem wszystko stawiała pod znakiem zapytania, zwłaszcza po wyzwaniu postawionym jej przez brata:« jaki jest twój telos (cel, przeznaczenie)?»

Duch poszukujący światła i piękna,
©️ Hilary ThompsonSerce, co tęskni za twoim pokojem,
Dusza, co szuka w tobie zrozumienia,
Tylko w ten sposób znajdzie błogie ukojenie.

Wszystkie radości i wszystkie piękności
Znikną nieważne wśród uroków ziemi,
Gdy kontemplacja niewidzialnej chwały
W stałym zachwycie serce opromieni.

Chociaż twe myśli błądzą niespokojne
Poprzez bezkresne przestrzenie stworzenia
Bóg sam jest wszystkim, co spełnia pragnienia,
Bóg jest mieszkaniem dla żywych spokojnie.

Popróbuj, zobacz, odczuj Go i usłysz,
Złóż w Nim nadzieję, uściśnij Mu dłonie,
Choć się wydaje, że w ciemności tonie,
Wiara i miłość pozwolą zrozumieć.

Pieśń Łabędzia z «Brzydkiego Kaczątka»
z «Poems & Highways and Byways».


 

Modlitwa nie była zawsze dla niej łatwa w jej epoce i w innych momentach życia. Być może to tak, jak z nami teraz, kiedy dzisiaj jesteśmy konfrontowani przez wszystkie wyzwania niespokojnego świata. Może będziemy mogli odnaleźć odwagę w słowach wyrażających jej przekonanie:

«Wiem, że kiedy ciężar wyda się za ciężki,
będziesz przy mnie.
Wiem, że kiedy zbyt długie będzie oczekiwanie,
usłyszysz moją modlitwę.
Wiem, że poprzez harmider rozpadających się światów
to Ty mnie podtrzymujesz.
Wiem, że i życie i śmierć i wszystko do Ciebie należą
na wieczność.»

« Słodkie będzie Jego zjawienie » Poezje.

 

W jaki sposób Janet by odpowiedziała na kryzysy dnia dzisiejszego ? Jaką dałaby odpowiedź na wezwania Przekonań JPIC ? Jaka byłaby jej odpowiedź na wezwania Laudato Si?

«Ziemia, ta nasza siostra, krzyczy z powodu wyrządzanej jej krzywdy jaką powoduje nieodpowiedzialne używanie i marnowanie dóbr, które Bóg w niej złożył». Laudato Si #2

«Zmiana klimatu stanowi globalny problem i ma poważny wpływ na środowisko, sytuację społeczną, ekonomiczną, na podział dóbr i rozwój polityki. Stanowi jedno z najważniejszych, współczesnych wyzwań ludzkości.» Laudato Si #25

«W każdym stworzeniu zamieszkuje Duch Święty ożywiający, który nas wzywa do nawiązania z Nim relacji. Odkrycie tej Jego obecności uaktywnia w nas rozwój cnót ekologicznych.» Laudato Si’ # 88

Biorąc pod uwagę jej miłość do Bożego stworzenia, jej wizję odnośnie dzieła wychowania, jej zdecydowanie, by podjąć krytykę rządów i jej możliwości intelektualne, aby wysuwać potężne argumenty, możemy sobie wyobrazić rozmaite drogi, które mogłaby podjąć.

Poświęćcie chwilę, aby zastanowić się, nad sposobem, w jaki wychowujemy. My i inni. Jak wychowujemy, ażeby stawić czoła wielkim wyzwaniom związanym z tymi przykazaniami : naszą relacją w stosunku do władzy, naszym zaangażowaniem w obronę prawną, w nasz wspólny dom i w sprawę przemieszczających sie migrantów.

«Nikogo nie da się wychować z pomocą sentencji i recept. To życie przeżywane, ukochane rzeczy i ideały, w ktore się wierzy, poprzez ktore dajemy świadectwo jedne drugim.»

O wychowaniu dziewcząt katolickich 1911

 

©️ Hilary ThompsonMaud Monahan RSCJ, w napisanej przez nią biografii opowiada o zachwycie Janet nad tymi wersami poety Wordsworth’a, który stwierdza, że przyroda jest źródłem wychowania i nauczania.

«Jego codziennymi profesorami
były lasy i strumienie,
cisza rozgwieżdżonego nieba,
spokojny sen pośród samotnych wzgórz...
Słuchaj, zastanów się, weź sobie do serca,
bo one są z Boga są z Boga... »

De Brougham Castle par William Wordsworth

 

Sama Janet tak pisze: «One swym śpiewem i ciszą pierwsze biorą dziecko za rękę... kształtują jego słuch i wzrok, ukazują szeroki horyzont samotności i uspokajają umysł, który stanowi podstawę wszelkiej prawdziwej wielkości myśli i działania.»

 

Kiedy Szczyt Klimatyczny COP26 zakończy się, módlmy się w ciszy naszych serc za świat w potrzebie i za przyszłe pokolenia.

«Szukałam Boga we wszystkich stworzeniach.
Zdawało mi się, że jest w centrum stworzenia i przyciąga wszystko do Siebie.»

 

Hilary Thompson, Prowincja ENW
Koordynator sieci szkół i uczelni Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa,

Tłum. s. Maria Stecka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA