Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Photo by Conner Baker on Unsplash

Abraham... uwierzył nadziei wbrew nadziei, w pełnym przekonaniu, że mocen jest Bóg, by wypełnić to, co obiecał... /Rz 4, 18-25/


Mieć nadzieję: ufać, że ktoś uczyni coś dobrego. Tak słownik definiuje ten czasownik; zachęcamy was do modlitwy tym słowem w tym tygodniu Wielkiego Postu. Spes Unica (Jedyna Nadzieja): tak mówi nasz Krzyż Zawierzenia.


W tym czasie modlitwy proponujemy tekst biblijny lub osobiste świadectwo, kilka pytań, którymi można się podzielić, a także werset z Psalmu 130 (129), który będziemy powtarzać jako antyfonę.


1. Nadzieja jest naszą odpowiedzią na Bożą obietnicę, która ma się jeszcze spełnić.

To oczekiwanie łączy przeszłość z przyszłością stworzenia. Jest to prawie jak wiara pomnożona przez czas, otwartość na to, co nowe. Dzięki nadziei aktywnie współpracujemy w Bożym planie zbawienia wszystkich ludzi, a nawet jeśli pojawią się próby, „Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu... nie przestanie przynosić owoców” (Jr 17, 7. 8). Jeśli pogrążamy się w rozpaczy lub rezygnacji, tracimy serce, nie mamy już nadziei na nic nowego.

W spokoju wyglądam dnia utrapienia ... Pan jest moją siłą. /Hab 3, 16-19/

 

Na co czekam? Jaka jest moja nadzieja?


Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska i obfite u Niego odkupienie.

( Psalm 130 (129): 5-7)


2. Nadzieja chrześcijańska jest nadzieją na Królestwo Boże, ale nie należy jej mylić z nadziejami naszych czasów na lepszy świat.

Jest to nadzieja wzorowana na istocie Misterium Paschalnego, tajemnicy przejścia Jezusa ze śmierci do nowego życia. Moc przemienienia nas we współczujących mężczyzn i kobiety, zdolnych stać się uczestnikami dramatu Bożego cierpienia, pochodzi ze Zmartwychwstania Chrystusa. Zmartwychwstanie pokazuje, że cierpienia naszego współczującego Boga są w rzeczywistości Bożą mocą w postaci niewyobrażalnej słabości. Dlatego właśnie Zmartwychwstanie jest fundamentem chrześcijańskiej nadziei: objawia zwycięstwo miłości, która w sposób zdecydowany odrzuca sukces i całkowicie utożsamia się z tymi ludźmi, których społeczeństwo odrzuca jako nieudaczników.

„Jęczymy i wzdychamy za ratunkiem... z wytrwałością oczekujemy”. /Rz 8, 22-25/

Fratelli Tutti n°245: Wszyscy wiemy, że "kiedy jako jednostki i wspólnoty uczymy się patrzeć poza siebie i swoje partykularne interesy, wtedy zrozumienie i wzajemne zaangażowanie przynoszą owoce (...) w otoczeniu, w którym konflikty, napięcia, a nawet grupy kiedyś uważane za wrogie mogą osiągnąć wielowymiarową jedność, która rodzi nowe życie". [Z przemówienia papieża Franciszka do władz na Łotwie, 24 września 2018 r.].


Co się rozwija w czasie oczekiwania?

 

Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska i obfite u Niego odkupienie.

( Psalm 130 (129): 5-7)


3. Nadzieja karmi się ufnością i cierpliwością... poznajemy ją na zasadzie kontrastu, tak jak poznajemy światło w ciemności.

„Moje słowa nie przeminą” /Mt 24, 32-35/

Jak brzmią w nas słowa "ufność"... i "cierpliwość"?

 

Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska i obfite u Niego odkupienie.

( Psalm 130 (129): 5-7)


4. Znaki nadziei: jak współczucie ratuje życie.

Świadectwo młodego człowieka, któremu uratowano życie podczas bójki na stadionie piłkarskim w Querétaro, Meksyk, 5 marca 2022 r:
Adolfo uratował mi życie, dając mi swoją koszulkę, wraz ze swoją rodziną, której udało się wyciągnąć moją dziewczynę i mnie żywych ze stadionu w Querétaro. Proszę Was o pomoc w podzieleniu się moją historią, aby Meksyk mógł zobaczyć, że jest jeszcze wielu dobrych ludzi i aby mogli poznać Adolfo, mojego anioła stróża. (https://queretanizate.com/wp-content/uploads/2022/03/Diseno-sin-titulo-2.png)


Jakie znaki nadziei dostrzegasz w swojej osobistej sytuacji?

 


Modlitwa

Prosimy Cię, Panie, abyś podtrzymywał w nas żywą nadzieję,
abyś pozwolił nam wierzyć, że z Twoją pomocą uda nam się zrobić to,
co możemy zrobić.
Nawet jeśli w naszym codziennym życiu często ponosimy porażki,
w końcu wszystko będzie dobrze, bo jesteśmy z Tobą.

Listy od Janet Stuart. Życie wewnętrzne - fragmenty (adaptacja)

Piosenka: Tak czekam na ciebie Marta Gómez: 


Noemí Martínez rscj, Carmen Espinosa de los Monteros rscj, Sofía Baranda rscj
Wspólnota Mater - nowicjat międzyprowincjalny,Chile. 7 marca 2022 r
Tłum. s. Maria Stecka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA