Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

W tym tygodniu jesteśmy zaproszeni do przyjrzenia się skutkom grzechu w naszym własnym życiu, w życiu innych i w świecie. Wiemy, że nieujawnione przewinienia mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia. Mogą sprawić, że zachorujemy.


 

Przygotować dekorację, która wyraża wzrost i zmianę.:

świecę, pęknięte naczynie, roślinkę, fioletową chustę.

 

Pieśń: Powrót do Boga (Return to God, Marty Haugen)

Chwila ciszy ...


© Christina Deravedisian


Dzielenie się naszą historią

(wspólnota może zebrać się w formie kręgu pojednania i umieścić zapaloną świecę w centrum wraz z innymi symbolami)


Lektor: Opowiadanie naszych historii to proces autorefleksji. Opowiadając nasze historie, wyrażamy, jak rozumiemy to, co nam się przydarzyło, dlaczego i jak to na nas wpłynęło oraz jak postrzegamy siebie i innych. Nasz sposób konstruowania historii, który kształtuje nasze spojrzenie na rzeczywistość, staje się dla nas bardziej przejrzysty, gdy opowiadamy tę historię na głos innym. (Kay Pranis)

Lektor: Łk 15, 1-3; 11-32. (Syn marnotrawny, miłosierny Ojciec)


© Alonso Reyes"Kiedy konfliktów się nie rozwiązuje, lecz ukrywa lub zagrzebuje w przeszłości, pojawia się milczenie, które może oznaczać stawanie się współuczestnikami poważnych błędów i grzechów. Prawdziwe pojednanie nie ucieka jednak od konfliktu, lecz jest osiągane w konflikcie, przezwyciężając go poprzez dialog oraz przejrzyste, szczere i cierpliwe negocjacje".
Fratelli Tutti #244


 

Chwila ciszy ...

 

 

Pytania wprowadzające:

• Czy kiedykolwiek doświadczyłeś zagubienia, zniechęcenia i rozpaczy z powodu błędów, które popełniłeś w przeszłości i zastanawiałeś się, jak możesz to naprawić?

• Jak bardzo twoje serce pragnie pojednania, które pomoże ci kochać bezwarunkowo? Dzisiejsza Ewangelia może sprawić, że przypomnimy sobie doświadczenie konfliktu i pojednania, które możemy wykorzystać w naszej modlitwie.

• Kim dla ciebie jest osoba z marginesu, pierwszy syn, syn marnotrawny czy Ojciec? Czy masz doświadczenie, które łączy się z którymś z nich?

• Odwołaj się do Fratelli Tutti #244 i zadaj sobie pytanie: W jaki sposób autentyczne pojednanie dokonuje się teraz w moim życiu? Przypomnij sobie jeden lub więcej konfliktów, których doświadczyłeś w swoim życiu - może to być nasze zranione wspomnienie, nasza słabość lub doświadczenie straty.

• Co jest jeszcze ukryte lub zakopane? Co możesz z tym zrobić w świetle miłości Ojca?

 © Arun AntonyCzasami trudno jest nam przebaczyć, zwłaszcza jeśli bolesne doświadczenia życiowe pozostawiły w naszym sercu głęboką ranę. Przebaczenie jest procesem wzajemnym zarówno , ofiarowujemy je, jak i otrzymujemy. Ta chwila w której to następuje jest pojednaniem . „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe” ( 2 Kor 5, 17)


Pojednać się to znaczy kochać w radykalny sposób.


Chwila ciszy ...


Podziel się swoją historią (na zakończenie każdego dzielenia śpiewamy "Wielbić Pana chcę", kanon z Taize)


Prowadzący: Zaprasza wszystkich do wykonania gestu pojednania lub pocałunku pokoju na zakończenie dzielenia.


Modlitwa końcowa: Psalm 33


Propozycje pieśni na zakończenie: "My Soul Finds Rest in God Alone"

 

 

Przygotowała Iraida Sua-an rscj
z udziałem kandydatki Mitch oraz nowicjuszek Norlissy i Teresy
Region Filipin

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA