Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Obraz Luisella Planeta Leoni z Pixabay

 

Od początku wojny na Ukrainie granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 2 miliony uchodźców. Jako Polacy jesteśmy poruszeni do głębi cierpieniem narodu ukraińskiego. W naszych wspólnotach codziennie modlimy się o pokój na Ukrainie.

W Polsce bardzo dużo osób prywatnych, organizacji pozarządowych, kościelnych, a także samorządów lokalnych zaangażowało się w pomoc uchodźcom. My, jako siostry, również włączamy się w ten powszechny, spontaniczny ruch pomocy, który obejmuje całą Polskę.

W kilku naszych domach przyjmujemy uchodźców z Ukrainy, najczęściej na krótki pobyt, na przykład w Centrum Duchowości w Warszawie, które nawiązało współpracę z dużym centrum dla uchodźców niedaleko Warszawy, gdzie przebywa kilka tysięcy osób.

Siostry służą jako wolontariusze na dworcach kolejowych Warszawy w punktach informacyjnych i w pomocy medycznej.

Służą też lekcjami nauki języka polskiego na terenie szkoły lub parafii, pomocą w tłumaczeniu z języka rosyjskiego lub angielskiego, a także pomocą psychologiczną i duchową. Pomoc psychologiczna często jest potrzebna również wolontariuszom.

W szkołach organizują razem z dziećmi i młodzieżą oraz innymi nauczycielami zbiórki finansowe, rzeczowe dla naszych nowych mieszkańców oraz zbiórki środków opatrunkowych dla ukraińskich żołnierzy.

Przedszkole Sacré Coeur w Tarnowie przyjęło ukraińskie dzieci.

Wspólnota w Markach organizuje podwieczorki dla ukraińskich dzieci z poczęstunkiem, grami i zabawami.

Kolaż "Braterstwo" wykonany przez uczniów LO przy Młodzieżowym Centrum Socjoterapii nr 1 "SOS" w Warszawie oraz ich ukraińskich kolegówMłodzież i wychowawcy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Warszawie, gdzie pracuje s. Violeta Zając RSCJ przygotowuje kanapki, które są rozwożone na granicę polsko-ukraińską, na dworce kolejowe, do centrum dla uchodźców pod Warszawą. Organizują też zajęcia dla dzieci w tym centrum.

Młodzież z naszych akademików w Warszawie i Poznaniu oraz wolontariuszki Sacré Coeur angażują się w pomoc na dworcach kolejowych oraz w innych miejscach pomocowych.

Fundacja Otwarte Serce w Markach jest punktem zbiórki materiałów opatrunkowych, środków higienicznych, pielęgnacyjnych, kosmetyków, śpiworów, koców termicznych, mat do spania, peleryn przeciwdeszczowych, baterii, suchej żywności.

Jezuickie Centrum Społeczne W Warszawie, gdzie pracuje Urszula Krajewska RSCJ wspiera uchodźców w znalezieniu mieszkania, pracy, służy pomocą prawną. Współorganizuje również punkt pomocy na granicy polsko-ukraińskiej oraz punkt informacyjny w Warszawie.

 

przygotowała s. Violetta Zając rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA