Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Ta modlitwa jest zaproszeniem do „trwania w ciszy i ubóstwie serca” (Konstytucje RSCJ, §20)
przed Sercem Jezusa – złamanym, ukrzyżowanym, przebitym.

 

Zdjęcie Jose de Luna, Filipiny

 

Zostajemy i idziemy z Jezusem, gdy On niesie krzyż.
Czasami możemy chcieć odwrócić wzrok, a nawet odejść,
ale my trwamy przy Nim.


Niesiemy Krzyż Zbawienia
Himig Heswita
https://youtu.be/hkG11VdcLv4

Niesiemy zbawczy Krzyż przez drogi świata,
Przez zaułki nędzy i ubóstwa, [przemocy i wojny].


Modlitwa w ciszy przed Krzyżem

"Na modlitwie przychodzimy do Niego z tym wszystkim, co składa się na nasze życie,
z cierpieniami i nadziejami ludzkości". (Konstytucje RSCJ, §20)


Pozostań jak najdłużej w tej modlitewnej ciszy,
przynosząc ze sobą sytuacje (osobiste i powszechne) cierpienia i bezradności,
ubóstwa i nędzy, przemocy i wojny.


"Ojcze, w Twoje ręce polecam ducha mego".

Łk 23, 46, Odpowiedź na Psalm 31


Trwamy przy Jezusie, który oddaje swoje życie w ręce Ojca.


Ponownie pozostań w ciszy i bądź w kontakcie z tym, co może się w tym czasie pojawić.
Stań u stóp Krzyża. Wejdź w pustkę i opuszczenie "Wielkiego Piątku".
Zostań, nawet jeśli jest to bolesne, pozornie beznadziejne, całkiem niezrozumiałe.
Posłuchaj, jak Jezus oddaje swego ducha w ręce Ojca.

Co to oznacza dla ciebie dzisiaj?


Kaplica - Dom Generalny Sacre Coeur w Rzymie

"Będą patrzeć na Tego, którego przebili".

Jan 19:37


Jezus powiedział: "Wykonało się" i pochyliwszy głowę, oddał ducha... Gdy żołnierze podeszli do Jezusa zobaczyli, że już nie żyje, więc zamiast połamać Mu nogi, jeden z żołnierzy przebił Mu bok włócznią, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

(Jan 19:30, 33-34)

 

 


W ciszy usiądźmy u stóp Krzyża i prośmy o łaskę przyjęcia
tej głębokiej MIŁOŚCI - przepełniającej ..., w pełni darowanej ..., całkowicie wydanej ...


Módlmy się o łaskę

POKOJU, zwłaszcza wtedy i tam, gdzie wydaje się on najbardziej nieobecny.....

ZAUFANIA, nawet jeśli z trudem przychodzi nam wierzyć i mieć nadzieję.....

PODDANIA, niezależnie od tego, co to dla nas teraz oznacza .....


Pokłońmy się przed Krzyżem i zakończmy naszą modlitwę w ciszy.


Joy Luz rscj (PHI)
Międzynarodowa strona JPIC
Tłum. s. Anna Żamojda rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA