Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

W ciszy ziemia czeka na zmartwychwstanie …

Usiądź w ciszy w obecności Boga. Wpatruj się w świecę, w słowa Magdaleny Barat

i przeczytaj ewangelię na Wielką Sobotę. Co się w tobie budzi?

Photo by Prateek Gautam on UnsplashPhoto by Fr. Daniel Ciucci on Unsplash

 

Ewangelia według św. Marka, 16 1-7Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu?» Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. A idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Podąża przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział».

 

 

 


W naszym świecie
www.openclipart.orgW ciągu ostatnich trzech tygodni ponad 3,1 miliona uchodźców zostało zmuszonych do ucieczki z Ukrainy, a miliony osób zostało wewnętrznie przesiedlonych na terenie kraju. UNHCR, agencja ONZ ds. uchodźców, ostrzega, że potrzeby humanitarne gwałtownie rosną. Oprócz osób, które musiały uciekać, około 13 milionów ludzi zostało poszkodowanych na obszarach najbardziej dotkniętych wojną na Ukrainie i potrzebuje pomocy humanitarnej i ochrony.

Wiele osób pozostaje uwięzionych na terenach objętych eskalacją konfliktu, a w związku z przerwaniem świadczenia podstawowych usług nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, takich jak żywność, woda i leki.

Od rzecznika UNCHR, Matthew Saltmarsha, 18 marca 2022 r.

 


Synod - official logo from www.synod.vaW naszym Kościele


Jezus zawsze był w drodze, ale nigdy nie był sam. Przemieszczał się z tłumem uczniów. Nie było żadnego ustalonego planu. Jezus pozwalał się prowadzić Duchowi Świętemu, a Jego mała wspólnota ufała Mu na tyle, by za Nim podążać.

W procesie synodalnym cały Kościół chce wyruszyć w podróż. Jest ona długa i trudna, a my nie wiemy, dokąd poprowadzi nas Duch Święty. Jak każda podróż, zaczyna się ona od pierwszego kroku, od pytania: czego Duch Święty i nasz świat będą od nas teraz wymagać?

Z AEFJN (Africa Europe Faith and Justice Network) Refleksje wielkopostne 2022

 


Módlmy się za wszystkich, którzy zostali wysiedleni przez wojnę.

Módlmy się za naszą własną bezradność w obliczu ogromnego smutku.

Módlmy się za nasz Kościół w jego pielgrzymiej podróży.


Obyśmy mieli odwagę Marii Magdaleny, gdy usłyszała słowa:

„On idzie przed tobą do Galilei;
tam Go zobaczysz, jak ci powiedział".

 

Pieśń na zakończenie: Ciemna noc duszy - Loreena McKennitt

 


Anne Corry rscj (ANZ), Rada Generalna
Tłumaczenie: s. Maria Stecka rscj.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA