Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Nasza Międzynarodowa Komisja JPIC serdecznie zaprasza do włączenia się w modlitwę w ramach tegorocznej inicjatywy Czasu dla Stworzenia (1 września - 4 października 2022), której temat brzmi: "Wsłuchaj się w głos stworzenia".

Dzisiaj zapraszamy do pochylenia się w modlitewnej refleksji nad symbolem płonącego krzewu.

"Podczas pandemii COVID-19, wielu zapoznało się z propozycją bycia wyciszonym w rozmowach. Wiele głosów jest wyciszonych w publicznym dyskursie wokół zmian klimatycznych i etyki utrzymania Ziemi. To są głosy tych, którzy cierpią z powodu skutków zmian klimatycznych. To są głosy ludzi, którzy posiadają mądrość pokoleniową na temat tego, jak żyć z wdzięcznością z ograniczeniami terenu. Są to głosy malejącej różnorodności gatunków innych niż ludzkie.
To jest głos Ziemi".

Ze strony internetowej Season of Creation: https://seasonofcreation.org/

 

Zapraszamy Rodzinę Najświętszego Serca do udziału w obchodach Czasu dla Stworzenia. Rozpoznajmy wspólnie dary i błogosławieństwo, jakie otrzymujemy od Ziemi, naszego wspólnego domu. Jednocześnie zatrzymajmy się i posłuchajmy głosów, które wołają w udręce i błagają o naszą pomoc i wsparcie.

 

Przeczytaj i pomódl się tym tekstem z Księgi Wyjścia 3, 1-12 (płonący krzew):

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził [pewnego razu] owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.  Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał <Bóg do> niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu [Bóg]: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.
Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu». A Mojżesz odrzekł Bogu: «Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?» A On powiedział: «Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze»

 

Kilka sugestii do refleksji:

- Niezależnie od tego, jaki jest twój kontekst, poświęć trochę czasu na "znalezienie Boga w dziele stworzonym". Spróbuj zobaczyć "sandały", które musisz zdjąć, wchodząc na tę "świętą ziemię", gdzie Bóg jest obecny i "krzew wciąż płonie"? Co to oznacza dla ciebie?

- Jakich "utrapień" Ziemi, naszego Wspólnego Domu" jesteś najbardziej świadomy? Co cię dotyka osobiście? Co dotyka twojej rodziny/wspólnoty/kraju? Co zachęca do uczenia się i wglądu? Co wzywa cię do działania?

Ufając w przemieniające działanie Ducha, wierzymy, że Bóg będzie z nami, gdy otwieramy nasze serca, słuchamy i odpowiadamy na głosy Dzieła Stworzonego.

 

Jesteśmy z Wami w modlitwie i nadziei,

Międzynarodowy Zespół JPIC
tłum. s. Violetta Zając rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA