Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Boże, nasz Ojcze, otwórz nasze oczy, abyśmy zobaczyli Twoją rękę działającą w okazałości stworzenia, w pięknie ludzkiego życia. Dotknięty Twoją ręką nasz świat jest święty. Pomóż nam pielęgnować dary, które nas otaczają, dzielić się Twoimi błogosławieństwami z naszymi braćmi i siostrami, i doświadczać radości życia w Twojej obecności. Amen.

 

Muzyka: Geoffrey Gurrumul Yunupingu - Wiyathul

(wykonawcą jest nieżyjący już niewidomy aborygeński muzyk)

 

Czytanie: Zaczerpnijjmy inspirację z rdzennej mądrości

 

Adaptacja z przemówienia wodza Seattle - wodza Suquamish i Duwamish

Rdzenni Amerykanie - XIX wiek)


Każda część ziemi jest święta -
cokolwiek spotka ziemię, spotka dzieci ziemi.
Powietrze jest cenne, ponieważ wszyscy dzielimy ten sam oddech.
Wiemy, że ziemia nie należy do nas:
my należymy do ziemi.
Wiemy, że wszystkie rzeczy są ze sobą połączone;
jak krew, która łączy jedną rodzinę.
Nasz Bóg jest tym samym Bogiem,
którego współczucie jest równe dla wszystkich.
Bo to nie my utkaliśmy sieć życia:
jesteśmy tylko w niej nitką.
Cokolwiek czynimy tworząc sieci, czynimy to dla siebie.

 

 

Z Psalmu 8 (może być brany jako refren pomiędzy czytaniami)

O Boże, jakże pełna jest ziemia majestatu Twojego imienia.
Patrzę na niebiosa, dzieło Twoich rąk, księżyc i gwiazdy, które ustawiłeś na swoim miejscu.

 

Z mądrości Dadirri - Miriam-Rose Ungunmerr- Baumann - Rdzenny Australijczyk

© Dave Hoefler

 

Nasza kultura aborygeńska nauczyła nas
być spokojnymi i czekać.
Nie spieszymy się z rzeczami.
Pozwalamy im podążać za ich naturalnym kursem
- jak pory roku.
Obserwujemy księżyc w każdej z jego faz.
Czekamy na deszcz, który wypełni nasze rzeki
i nawodni spragnioną ziemię.

 

 

Kim jest Matka Ziemia w mitologii maoryskiej?

Maorysi to rdzenni mieszkańcy Nowej Zelandii. Maorysi wierzą, że Papatuanuku, Matka Ziemia jest kimś, kto ich pielęgnuje i komu oni z kolei winni są ważne obowiązki opieki. W mitologii maoryskiej elementarni bogowie świata przyrody są dziećmi Matki Ziemi i pozostają blisko swojej karmiącej matki.

 

Z listu Clare Pratt na Święto Filipiny Duchesne 2002 r.

„Inną uderzającą postawą wielu tubylców jest ich kontemplacyjne słuchanie: ziemi, ciszy, słowa drugiego człowieka. Jest to rodzaj "modlitwy nieustannej", wzajemności z Bogiem. Niektórzy australijscy Aborygeni nazywają to "Dadirri: wewnętrzne głębokie słuchanie i cisza, nieruchoma świadomość, która rozpoznaje głębokie źródło, które jest w nas. Wzywamy ją, a ona wzywa nas ...".

 

Z Kapituły 1970

By wpatrywać się w to Serce, nie potrzebujemy odwracać oczu od ziemi - mieszkania Boga Żywego. Chrystus jest tam, ukryty w sercu świata, gdzie pogrzebała Go śmierć i skąd wytrysło Jego życie, życie Zmartwychwstałego, ogarniające stopniowo dzieje ludzkości. Jest tam - w nieświadomym oczekiwaniu nurtującym wszelkie stworzenie; działa przez wysiłki ludzi, zdążające do zbudowania sprawiedliwego i braterskiego świata. W tej właśnie ludzkości, której trwogę, opuszczenie i miłość podzielił - ma zajaśnieć Jego CHWAŁA.

 

Do jakiej przemiany serca i umysłu zaprasza Cię/nas ta refleksja?

 

Modlitwa - Psalm 104 - Refren: Błogosławiony jesteś, Boże, w całym swoim stworzeniu.

Umocniłeś ziemię w jej podstawach i na wieki się nie zachwieje.
Jak szatą okryłeś ją wielką głębią, stanęły wody nad górami. R/

Ty zdroje kierujesz do strumieni, co pośród gór się sączą;
Poją one wszystkie zwierzęta polne; tam dzikie osły gaszą swoje pragnienie. R/

Nad nimi mieszka ptactwo powietrzne, spomiędzy gałęzi głos swój wydaje.
Z Twoich komnat nawadniasz góry, aby owocem Twych dzieł nasycić ziemię. R/

Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły, aby z roli dobywał chleba.
Tyś stworzył księżyc, aby czas wskazywał, słońce poznało swój zachód. R/

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił! R/

Ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Niech chwała Pana trwa na wieki, niech Pan się raduje z dzieł swoich!. R/

 

© Jeremy BishopBłogosławieństwo

Niech błogosławieństwo światła będzie z tobą.
Niech błogosławieństwo deszczu będzie z tobą, miękkiego, słodkiego deszczu.
Niech błogosławieństwo ziemi będzie z tobą, wielkiej, okrągłej ziemi.
I niech nasz Bóg nam błogosławi, błogosławi łaskawie.

 

Pieśń: All you works of God - Marty Haugen

 

 

 

Esmey Herscovitch rscj (Antyle - Nowa Zelandia)
We współpracy z Komisją Charyzmatu i Misji ANZ

tłum. s. Maria Stecka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA