Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Wyobraźmy sobie, jak człowiek niewidomy otworzył swe oczy na światło wiary w Jezusa, Syna Człowieczego.

“Czy wierzysz w Syna Człowieczego?” (J, 9, 1-41)

 

© PixabayCzytanie objawia nam walkę pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy władzą a bezsilnością, między ubogim i bogatym, wyższą klasą a niższą, między nauczycielami a uczonymi w Piśmie, między mającymi uznanie a biedakami, pomiędzy postawą włączania a rasizmem, mniejszością a większością, grzesznością a świętością, ciemnością a światłem, ślepotą o otwarciem oczu. To tylko niektóre z określeń prowadzących do podziału w społeczeństwie, w jakim żyjemy.

Faryzeusze, którzy zajmowali uprzywilejowaną pozycję i szacunek społeczny, zwłaszcza w dziedzinie tego, co jest związane z wiarą, doświadczali największej trudności, by zaakceptować Jezusa, Jego słowa i czyny. Faryzeusze dostrzegli tylko pogwałcenie prawa szabatu, podczas gdy ślepiec rozpoznał proroka, który w dzień sobotni uzdrowił go i przywrócił do normalnego życia.

 

 

Dar Choi Hae Young rscj z Prowincji Korei

 

Może się zdarzyć, że popadniemy w ciemność, ale gdy tylko to uznamy i zapragniemy powrócić do światła, Bóg z radością przywróci światło naszej ślepocie.

 

“Przekażę ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte,

ażebyś wiedział, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu,

Bóg Izraela.” (Iz 45, 3)

 

Bóg wzywa nas, byśmy się wyrwali z ciemności, wydobywa nas z naszej ślepoty, i obdarza nas światłem Jezusa, który ukazuje nam drogę, prawdę i życie.

 

Pytania do refleksji:

  • Gdzie w wydarzeniach współczesnego świata dostrzegam światło?
  • Co jest moją ciemnością?
  • Czy boję się moich ciemności?
  • Czy potrafię dotknąć je i rozpoznać?
  • Czy jesteśmy podobni do ślepca z ewangelii, któremu Jezus przywrócił wzrok?
  • W jaki sposób możemy uczestniczyć w misji Jezusa - w uzdrawianiu świata?
  • Czy widzę piękno stworzenia i słyszę płacz ziemi?
  • W jaki sposób dzięki naszemu uzdrowieniu i dzięki naszej wspólnocie możemy uzdrawiać świat?

 

Trójco Przenajświętsza, Stworzycielu, Zbawicielu i Duchu Święty,

Dzięki waszemu Słowu życia

Wszystko zostało stworzone i pozostaje w istnieniu.

Wszystko zostało odkupione i wezwane do zbawienia,

Wszystko zostało zjednoczone w łonie Twojej miłości,

Wezwane zostało do życia w komunii.

Z powodu Ciebie, Przenajświętsza Trójco,

Całe stworzenie nieustannie wsłuchuje się w Twoje Słowo,

W ten sposób, byśmy mogli wcielać Twoje Słowo w życie.

Naucz nas, więc, jak prawdziwie wsłuchiwać się w Twoje twórcze stwarzające Słowo.

Przypominaj nam, że Twoje Słowo jest obecne i może być słyszalne w każdym żywym istnieniu.

Spraw, byśmy mogli usłyszeć i uczyć się Twego przesłania wyrażonego w przyrodzie.

Otwórz nasze uszy i serca, i naucz nas mocy i odwagi.

Spraw, byśmy mogli usłyszeć ból i cierpienie naszej siostry, matki ziemi,

i tych, którzy najbardziej są dotknięci ekologicznym i socjalnym kryzysem.

Amen.

/Modlitewnik LSM, s. 12/

 

 

Era, Ha Trang, Lena, Mitch, Sartika i Viany

Pod opieką towarzyszącej Iraida Sua-an rscj

ASIANZ Nowicjat (Filipiny)

Tłum. Maria Stecka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA