Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

© Nick Fewings

Opłakiwanie po stracie kochanych osób może być długim procesem, dopóki nie dokona się uzdrowienie. Dla wielu z nas jest to czas zwrócenia się do Boga, a równocześnie czas stawiania Bogu pytań, na które nie ma odpowiedzi, czasem ze złością, z rozczarowaniem w stosunku do Boga albo do ludzi, którzy nie uczynili niczego, aby ocalić życie.

Maria i Marta nie są wyjątkiem. Zasmuca je utrata Łazarza, ich ukochanego brata. Przekazały Jezusowi wiadomość o chorobie Łazarza, ale Jezus nie zareagował szybko, przybył do nich dopiero w cztery dni po jego pogrzebie. Kiedy Jezus nadszedł. Marta wyraża swoje rozczarowanie: “Gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł!”, ale nie zatrzymuje się nad tym, wyraża swą wiarę w Jezusa oznajmiając: “ale wiem, że nawet teraz Bóg udzieli ci tego, o cokolwiek Go poprosisz!”

Niedawno temu mieszkańcy Blantyre Chilobwe w Malawi zostali obudzeni szumem wody i lawiny błota osuwającego się z powodu cyklonu Freddi. Wielu z nich straciło wtedy swoich bliskich. Po tym kataklizmie musieli sobie zadawać wiele pytań. Trudno jest opowiadać historię zmartwychwstania ludziom, którzy właśnie przeżywają stratę ukochanych.

© Blake ShermanW rozmowie z Jezusem Marta wyraża swoje przekonanie, że ich brat zmartwychwstanie w dniu ostatecznym, ale wtedy Jezus mówi jej:

“Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem;
kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki.
Czy wierzysz w to?”

Odpowiedziała mu: “Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”. Jezus przyszedł do grobu i powiedział: “Usuńcie kamień!” Marta rzekła do Niego: “Panie, już cuchnie! Leży bowiem od czterech dni w grobie.” Jezus rzekł do niej: “Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?” Usunięto więc kamień.

 


W naszym życiu także doświadczamy takich chwil, gdy obawy i smutek ogarniają nasze serce. Historia Łazarza stanowi dla nas wszystkich znaczące przesłanie. Jest dla nas zaproszeniem, by zaufać Jezusowi nawet w tych strasznych chwilach, gdy doświadczamy głębokiego smutku czy strachu.


© Micah Hallahan

Pytania do refleksji:

 

- Jakie sytuacje w moim życiu blokują mnie wobec wiary w zmartwychwstanie?

- Czy w moim sąsiedztwie są osoby, które straciły nadzieję?

- Jezus pyta mnie i ciebie: “Czy wierzysz?”

- Jaki kamień w moim życiu mam pozwolić Jezusowi usunąć, abym mógł doświadczyć zmartwychwstania?

 

 

 


“Miłość wzajemna i jej uniwersalny dynamizm są zdolne do zbudowania nowego świata,
bo tu nie chodzi o bezpłodny sentyment, ale o najlepszą drogę
do osiągnięcia skutecznych sposobów rozwoju dla wszystkich.
Miłość społeczna jest twórczą siłą uzdalniającą do stworzenia nowych sposobów
sprostania problemom współczesnego świata...”
Fratelli Tutti §183


Modlitwa na zakończenie
Joyce Rupp

Przybądź Boże Nadziei!

Przeniknij w życie tych, którzy są dla mnie drodzy, tych naznaczonych cierpieniem, walką, głębokim niepokojem. Przyjdź do tych, którzy w życiu niosą nieustanny ból serca, których trudności przerastają ich wytrzymałość, dają poczucie bezradności i rozpaczy.

Przybądź z darem głębokiej wiary w Ciebie i w Twoje nigdy nie wyczerpane zaufanie oraz bliską obecność.

Przybądź Boże Nadziei! Przeniknij w każde ludzkie serce, które woła do Ciebie o okruch Twojej miłości, o znak Twej upragnionej obecności, o smak Twojego szczęścia.

Stań się tym, kto ukoi udrękę i bolesny niepokój człowieczej wędrówki.
Amen.


Teresa Aura RSCJ,
odpowiedzialna za Nowicjat UGK-TCH-RDC
tłum. M. Stecka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA