Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Leszek Forczek, Obmycie stóp: Światło w ciemności

Dziś możemy rozpocząć Triduum paschalne kontemplując wydarzenie Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus umywał nogi apostołów. Tym gestem pełnym miłości i szacunku przekazał im moc służenia innym.


Wyobraź sobie, że jesteś wśród uczniów podczas ostatniej wieczerzy. Wejdź w kontakt z tym wszystkim, co się dokonuje podczas tego wydarzenia. Gdy Jezus okrąża stół myjąc stopy apostołów, uświadom sobie Jego zaproszenie, by umyć także twoje stopy. Głęboko zastanów się nad sobą i powierz Jezusowi to wszystko, co w twoim życiu potrzebuje obmycia.


Obmycie stóp jest zarówno wyrazem podatności na zranienie, jak i współczucia Chrystusa. To jest zaproszenie skierowane do nas, aby czynić to samo, służyć i kochać naszych braci i siostry.


Co to oznacza, w naszej wspólnocie, gdzie żyjemy i w naszej apostolskiej służbie, że mamy stawać się podatnymi na zranienie?

Poświęćmy trochę czasu na modlitwę, by spotkać się w sobie z tym, co w nas wrażliwe i bezbronne.


Jezus zdjął wierzchnią szatę, zanim zaczął umywać nogi uczniom. Zaprasza nas, abyśmy w naszym codziennym życiu obmywali sobie nawzajem stopy. Zrzuć z siebie warstwę swoich "zewnętrznych szat", która przeszkadza ci w umywaniu stóp innym ludziom. Do umycia czyich stóp jestem zapraszany?


W wyobraźni wstaję, zdejmuję wierzchnie odzienie i umywam nogi temu, względem którego czuję się zaproszony, by to uczynić w tym momencie.


Albert Edelfelt, Jezus umywa stopu Apostołom (1898)Piotr czuje się zgorszony.

Pozwalając, by Jezus nam służył, jednocześnie pozwalamy Mu, ażeby nas kochał. Jezus zaprasza Piotra, by pozwolił Mu wyrazić Jego miłość do niego przez umycie jego stóp. Piotr jest zszokowany, gdy widzi Jezusa w pozycji sługi umywającego stopy wszystkich uczniów. Jezus prosi nas, abyśmy naśladowali Jego postawę pokory, pozwalając innym, by nas kochali i w zamian kochając ich. Pomimo tego, że większość uczniów marzyła o potężnym, wspaniałym mesjaszu, który odbuduje Królestwo Izraela, Jezus zaprasza ich, by go naśladowali w pokorze, miłości, we współczuciu i w służeniu innym, łącznie z tymi, którzy ich zdradzą. To zaproszenie jest skierowane również do nas.

 


Czy są tacy ludzie, którym byłoby mi trudno umyć nogi albo pozwolić, by oni mi nogi umyli? Pomódl się w ciszy za każdego z nich wymieniając imię po imieniu...

 


“Władza dotyczy tego, w jaki sposób nawiązujemy relacje w naszych wspólnotach, jak przeżywamy nasze posłuszeństwo, jak współpracujemy z osobami i grupami w naszych zaangażowaniach apostolskich, na ile cenimy i jak pełnimy powierzone nam zadania. (Być ambasadorami nadziei … str. 11)


Stopy Judasza także zostały umyte

Przypatrz się Jezusowi umywającemu stopy Judasza z czystą miłością i współczuciem.

Poświęć jakiś czas na to, by wpatrywać się w Jezusa pochylonego nad stopami Judasza i pomódl się za tych, którzy cię zdradzili, albo którzy potrzebują obmycia.


Modlitwa końcowa:

Jezu, jakże pragnę, abyś obmył moje stopy
Tęsknię za tym, by usłyszeć, że wołasz mnie po imieniu jak Piotra.
Patrzysz bardziej na mnie niż na pył, kiedy myjesz moje stopy.
Szukasz czegoś więcej niż prochu, gdy myjesz mi stopy.
Wpatrujesz się we mnie głęboko. Nie tylko myjesz mi stopy, ale także nawiązujesz ze mną relację.
Obmywasz moje stopy z miłością, której nie mogę się już oprzeć.
Jezu, obmyj mnie całego, żebym mógł naprawić moje drogi.
Obmyj mnie, abym mógł być czysty jak śnieg.
Udziel mi pokornego serca, które przyjmuje prawdę.
Dziękuję Ci, Jezu, za umycie moich stóp, mojego wstydu, mojego pyłu i błota za każdym razem, gdy przychodzę do Ciebie.
Udziel mi tego, czego potrzebuję, abym zachęcał do obmywania stóp innym.
Obdarz mnie odwagą, bym wyciągnął rękę do moich sąsiadów i umył im stopy.
Och, obmyj mnie, Panie.

 


Margaret Mwarili rscj, Prowincja Uganda-Kenia,
Przestawicielka Zgromadzenia Sacré Coeur przy ONZ
Tłum. Maria Stecka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA