Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Dom Generalny Zgromadzenia, Przebite Serce Jezusa, zdjęcie Joy Luz rscj

„Trwajmy w Jezusie” w czasie tego Wielkiego Piątku. Bądźmy Jego "cieniem", gdy idzie drogą na Kalwarię i oddaje swoje życie w wolności. Skupmy się na Jezusie, na Jego słowach, postawach, czynach. Prośmy o łaskę doświadczenia Jego miłości i pasji, które uzdolniły Go do wzięcia swojego krzyża i powierzenia swego ducha rękom Ojca.


“W Ewangelii, poprzez Jego słowa i postawy,
stosunek do ludzi,
sposób nawiązywania kontaktu z przyrodą
i z wszystkimi rzeczami,
odkrywamy Jego Serce
całkowicie wydane Ojcu i ludziom” /Konstytucje §19/


J 18 - 19:16

Bądź razem z Jezusem, kiedy spotyka Judasza w Ogrodzie Oliwnym i zostaje tam aresztowany, kiedy jest postawiony przed Annaszem i Kajfaszem, kiedy doświadcza zaparcia się Piotra i podejmuje wymianę zdań z Piłatem w Pretorium.

Wsłuchuj się ... Ucz się od Jego Serca ... Trwaj w Nim ...


J 19:16-30

Idź drogą z Jezusem, gdy niesie swój krzyż. Bądź z Nim, gdy jest ukrzyżowany, a Jego szaty rozdzielone. Bądź obecny, gdy spotyka swoją Matkę.

Wsłuchuj się ... Ucz się od Jego Serca ... Trwaj w Nim ...


J 19:31-42

Stań u stóp Krzyża, kiedy żołnierz przebija bok Jezusa. "Patrz na Tego, którego przebili".

Bądź tam, w ogrodzie. Obserwuj, jak ciało Jezusa zostaje złożone w "nowym grobie, w którym nikt jeszcze nie był pochowany".

Wsłuchuj się ... Ucz się od Jego Serca ... Trwaj w Nim ...


W jaki sposób Jezus objawił mi swoje Serce, gdy trwałem w Nim w ten Wielki Piątek?

W naszym dzisiejszym świecie, który tak bardzo potrzebuje sprawiedliwości, pokoju i troski o stworzenie, w jaki sposób jestem na nowo wezwany do wzięcia mojego krzyża i pójścia za Nim?

W ciszy serca, odnawiamy nasze zaangażowanie, by wziąć swój krzyż i pójść za Nim... cokolwiek by to miało dla nas znaczyć dzisiaj.


CISZA


Niech ta cisza pozostanie w nas na dłużej, aż do Wielkiej Soboty ...

 


Joy Luz rscj, Filipiny
Koordynatorka Międzynarodowej Komisji JPIC,
Tłum. Maria Stecka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA