Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

"Wyruszając w drogę śladami miłości..."


Pierwszego dnia tygodnia, zanim słońce wzeszło, kobiety przyszły do grobu z przygotowanymi wonnościami. To miłość je tam przyprowadziła. Pójdźmy za ich przykładem.

Światło zmartwychwstania rozświetliło już otaczającą je noc.


"Światłość w ciemności świeci,
a ciemność jej nie ogarnęła …”

Photo by Bruno van der Kraan, Unsplash


Do jakich ludzi, “uważanych za umarłych”, zostałem posłany tego ranka, pierwszego dnia tygodnia, kiedy wszystko staje się możliwe?

Z wonnościami przyjaźni i wiary przynieśmy tych ludzi na tę chwilę modlitwy. Wymieńmy ich imiona.


Głosić światło pośród ciemności


Pewien ksiądz na misji w ukraińskim ośrodku dla uchodźców przyznaje, że świętowanie Wielkanocy w kontekście wojny jest "wielkim wyzwaniem". "Ale to nadaje temu świętu pełne znaczenie: głosimy światło pośród ciemności" - mówi. "Ludzie, których przyjmujemy, mają wiele powodów by pogrążyć się we łzach. Musimy ich wspierać i dzielić ich cierpienie, ale jednocześnie mieć serce, które promieniuje nadzieją".


Ujrzał i uwierzył. (J 20, 8)


To dlatego właśnie, że Jan uwierzył, Pisma stały się dla niego zrozumiałe. Do tej chwili wiele spraw w Piśmie pozostawało dla niego niejasnych; ale dzięki temu nagle, bez wahania uwierzył, że: "Jezus musiał powstać z martwych" (J 20, 9).


"Nie trzeba rozumieć, żeby wierzyć,
ale trzeba wierzyć, aby zrozumieć."
(św. Anzelm)


Biec spiesznie do grobu, by odejść z odnowioną energią ... Uczniowie nie wycofują się po swoich śladach, jest to dla nich raczej prawdziwe „zawrócenie”. Ścieżka, która prowadziła ku spotkaniu ze śmiercią w drodze powrotnej zostaje przemieniona w wyścig ku Jego żywej obecności.


Jak mam się trzymać tej radykalnej obietnicy we wszystkich okolicznościach mojego życia?


Zamilknijmy, aby Zmartwychwstanie zajaśniało w naszym "Błogosławionym i Poranionym" świecie.


"Zabity z powodu zdrady tych, których ukochał.
Czy z tego milczenia może zrodzić się życie na nowo?
Nowa przyszłość?

Oto pytanie, przed którym stoi dziś ludzkość. To, co umiera, to świat, który ukształtowaliśmy, a następnie niszczyliśmy od początku rewolucji przemysłowej.
Piekło, w którym ma miejsce szósta masowa zagłada życia.
Aby wyzwolić się i stworzyć nowy świat w ciągu jednego pokolenia, musimy zachować milczenie. Musimy zgodzić się na tę prostą prawdę: nie ma innej przyszłości niż ta dzielona ze wszystkimi ludźmi i istotami żywymi.

Zmartwychwstanie ma imię: tworzyć świat we wspólnocie ze wszystkim, co żyje".

Gael Giraud SJ
(Director of the Environmental Justice Program at Georgetown University)


Chwila ciszy: Posłuchajmy, jak Pan wzywa nas, abyśmy przynosili światu takie Zmartwychwstanie?


Wielkanocny sprint


Imię i dewiza ostatniej probacji może być źródłem wielkiej inspiracji: "Miłość Boża nas wyzwala", a zatem "Idźcie i żyjcie słowem Bożym".

Photo by Unsplash

Słowa te wyrażają istotę tego dnia:

"«Idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem.» Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom.” (Mt 28, 7-8)

Pan wzywa nas pilnie. Ponad naszymi lękami jest radość z Jego żywej, aktywnej obecności, którą należy się dzielić.

Teraz to od nas zależy, czy znajdziemy siłę, by dostrzec wszystkie znaki Zmartwychwstania w naszym życiu i w życiu świata. W tym celu został nam dany Duch Święty. Od tej pory, każdego "pierwszego dnia tygodnia" biegniemy wraz z naszymi siostrami i braćmi na tajemnicze spotkanie ze Zmartwychwstałym.


"Żyjmy bardziej niż kiedykolwiek dla Tego, który jest naszym prawdziwym życiem
- On będzie naszym Zmartwychwstaniem!"

Zofia Barat (List z 26.03.1853 r.)


Rachel Guillien rscj, Francja
Koordynatorka JPIC Learning Hub
Tłum. Anna Żamojda rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA