Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Cel, jaki przyświecał św. Magdalenie Zofii, to powrót Francji do wiary, którą zatraciła po walczącej z Kościołem i niszczącej religię wielkiej Rewolucji Francuskiej. Pragnęła go zrealizować poprzez wychowywanie dziewcząt, przyszłych kobiet, które później będą miały wpływ na wiarę swych mężów. Środkiem, jaki wybrała, były pensjonaty, ówczesne szkoły dla dziewcząt, ale także kontakty, pozwalające służyć radą kobietom i mężczyznom, rodzicom dzieci z pensjonatu i ze szkół dla ubogich, jakie istniały obok pensjonatów, a więc z różnych klas społecznych. Iść dalej w tym kierunku jest misją zakonnicy Najświętszego Serca Jezusa.

Duszpasterstwo w parafii to jeden z najwspanialszych środków spełniania tej misji. W kontaktach z osobami w różnym wieku i w rozmaitych grupach mamy okazję mówić o wierze i budować życie duchowe.

Dzieje się to poprzez spotkania w kręgach biblijnych, przygotowanie dzieci i dorosłych do sakramentów oraz poprzez spotkania osobiste, pomagające odnaleźć sens życia.

Prowadzimy też dni skupienia i rekolekcje ignacjańskie w naszych domach oraz posługujemy towarzyszeniem duchowym podczas rekolekcji ignacjańskich w domach rekolekcyjnych Księży Jezuitów.Jako siostry psycholodzy i terapeuci zajmujemy się psychoterapią indywidualną dorosłych i młodzieży, terapią rodzinną i małżeńską. Różne siostry prowadzą psychoterapię w różnych szkołach terapeutycznych: psychodynamicznej, behawioralno-poznawczej, systemowej, integratywnej. Zajmujemy się diagnostyką psychologiczną, prowadzimy sesje i warsztaty.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA