Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Poszukiwanie sprawiedliwości, pokoju oraz troska o stworzenie przenika wszystkie dziedziny naszego życia. Wszędzie tam gdzie jesteśmy, pełniąc misję wychowawczą, umacniamy naszą solidarność z wykluczonymi. Chcemy wszystkie nasze wysiłki wychowawcze ukierunkowywać na budowanie takich relacji, w których sprawiedliwość, nie wyłączanie kogokolwiek, wolność od przemocy i harmonia będą zajmować coraz więcej miejsca (Kapituła 2008).

           Wpatrując się w Jezusa ubogiego uczymy się widzieć Go nie tylko na kartach Ewangelii, ale i w ludziach ubogich naszych czasów i przed nimi otwierać nasze serca. Oddajemy się im na służbę, dzielimy ich pragnienie życia z poszanowaniem godności ludzkiej i ich sprawę czynimy naszą własną. Odkrywamy to, co nam przekazują z Ewangelii i rozpoznajemy w nich oblicze cierpiącego Chrystusa.

           Niektóre z nas posłane są do bezpośredniego zaangażowania na rzecz rozwoju człowieka  oraz na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Pełnimy misję jako socjoterapeuci, psychoterapeuci, psycholodzy, pielęgniarki i towarzyszymy zarówno całym rodzinom jak i indywidualnie dzieciom, młodzieży czy dorosłym. Podejmujemy posługę wśród chorych, uzależnionych, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem ze społeczeństwa. W naszej służbie troszczymy się o całościowy rozwój osoby, w tym także o rozwój duchowy tych, do których jesteśmy posłane.

Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia (JPIC) - aktualności

Fundacja Pasja życia

Fundacja Otwarte Serce

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA