Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.
Posługa wychowania i nauczania skierowana jest przede wszystkim do młodych i tych, którzy stanowią przyszłość świata. Ogarnięte miłością Jezusowego Serca dążymy do wzrostu osoby w jej godności ludzkiej i godności dziecka Bożego. Opieramy się na Ewangelii, na jej wymaganiach miłości, przebaczenia, sprawiedliwości i solidarności z ubogimi i ludźmi z marginesu. (Konst. §7).

W naszej służbie wychowawczej pragniemy, by każdy człowiek otworzył się na prawdę, miłość i wolność, odkrył sens życia i oddał się drugim, wniósł swój twórczy wkład w proces przemiany świata i mógł spotkać się z miłością Jezusa. (Konst. §11)

Troska o pełny rozwój osoby, pragnienie budowania świata sprawiedliwego i braterskiego, pasja głoszenia Ewangelii - to wezwania, którym staramy się sprostać, pomimo naszych ograniczeń i słabości.

W odpowiedzi na potrzeby współczesnego świata i nowe zrozumienie życia zakonnego, nasza posługa wychowawcza poszerzyła się o różne pola apostolskie, osoby będące w różnym wieku i różnej sytuacji społecznej. Czujemy się szczególnie wezwane do pracy z dziećmi, z młodzieżą oraz z tymi, którzy są na marginesie społeczeństwa. Jesteśmy przekonane, że wychowanie jest procesem, który trwa przez całe życie, a doświadczenie duchowości wcielenia skłania nas do przeżywania wychowania jako procesu przemiany.

Patrząc na Jezusa uczymy się z Jego czynów i postaw, jak we wszystkich naszych kontaktach dawać świadectwo, że Jego miłość wyzwała (Konst. §15), bo przecież wychowanie dokonuje się w prawdziwym i wzajemnym kontakcie, gdzie każdy otrzymuje i daje siebie, by wspólnie wzrastać (Konst. §14).
 
Charyzmat i posłannictwo, które otrzymałyśmy, wzywają do zjednoczenia i upodobnienia do otwartego Serca Chrystusa, oraz do odkrywania i objawiania - poprzez nasze życie - miłości Boga. Pragniemy, by nasza istota i nasze czyny zostały naznaczone pieczęcią miłości. Patrycja de Quevedo (przełożona generalna 1994-2000)
 
Siostry pełnią misję w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach oraz w instytucjach Zgromadzenia.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TARNOWIE

 

"Do każdego dziecka podchodzimy jak do istoty niepowtarzalnej." /św. Magdalena Zofia/

Cele wychowawcze:
 pomoc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem
 wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
 współpraca z rodzicami, instytucjami świeckimi i kościelnymi

 

  Dyrektor przedszkola

s.Bogusława Ochal
tel. 014/626-75-35
ul Pszenna 3
33-101 Tarnów

www.zspsc.pl

 

 

AKADEMIKI  DLA  STUDENTEK

Studentki, które pukają do naszych drzwi, wywodzą się ze wszystkich regionów kraju, niekiedy najdalszych, a nawet zza granicy. Często po raz pierwszy opuściły swoje rodziny, by rozpocząć wielką przygodę studiów uniwersyteckich. Szukają "pokoju do wynajęcia", ale także przyjaznego środowiska, zrozumienia, podpory, zachęty. Tworząc wspólnotę akademicką studentki mają przestrzeń nie tylko do spokojnej nauki, ale także budowania głębokich relacji, odpowiedzialności  oraz możliwość duchowego rozwoju.

Akademiki w Warszawie i Poznaniu

 

Akademik w Warszawie

s. Iwona Baryś RSCJ

tel. 691 628 591

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Taneczna 65
02-829 Warszawa

 
 
   
 

 

 

Akademik w Poznaniu

s. Dorota Horczak RSCJ

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Mielżyńskiego 24
61-725 Poznań
  
 

                            

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA