Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

„Pragnąc jeszcze ściślej naśladować Jezusa Chrystusa, ślubuję Bogu Wszechmogącemu, posłuszeństwo, ubóstwo i czystość w Zgromadzeniu Najświętszego Serca Jezusa”.

19 czerwca 2021 r. te słowa wypowiedziała Urszula Krajewska, składając swoje pierwsze śluby zakonne przed Siostrą Prowincjalną Dorotą Stokłosą rscj, reprezentującą Przełożoną Generalną.

Mszy Świętej w domu na Grabowie (Warszawa), w czasie której miało to miejsce, przewodniczył i wygłosił homilię ks. Tadeusz Sowa.

Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne tylko część gości (Sióstr i bliskich Urszuli) mogła uczestniczyć w uroczystości osobiście. Pozostali, dzięki transmisji internetowej, włączyli się w nią wirtualnie. W związku z tym, świadkowie tego momentu poświęcenia się Bogu i pójścia za Jezusem, pochodzili z najróżniejszych stron Polski i Europy. Szczególnie liczna była grupa sióstr z Prowincji Irlandii-Szkocji.

Dzień ten był dla wszystkich pełen radości i wdzięczności za łaskę powołania.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA