Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Na przełomie roku odbyło sie w Poznaniu 32 Europejskie Spotkanie Mlodych, które zgromadziło 30 tysięcy mlodych ludzi pragnących razem modlić się, dzielić i wzajemnie umacniać doświadczeniem wiary oraz otwierać serca i budować zaufanie i jedność w podzielonym świecie. Kilka naszych sióstr brało czynny udział w tym wydarzeniu.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA