Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

13 marca 2010 o godzinie 14.00 w Gmachu Gimnazjum Nr 82 im. Kotarbińskiego na Jelonkach Północnych odbył się II etap Hieronymus 2010 KONKURSU KURATORYJNEGO. Tematem konkursu były Dzieje Apostolskie. W II etapie Gimnazjaliści mieli odpowiedzieć na 60 pytań w ciągu 55 minut. Na wyniki czekamy z niecierpliwością.

KOnkurs składa się z 3 etapów. Pierwszy został przeprowadziony w szkole. W Gimnazjum nr 93 im.Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie na Ursynowiewzięło w nim udział 26 uczniów. Egzamin został komisyjnie sprawdzony;trzeba było uzyskać 75 % pozytywnych odpowiedzi, co stanowiło 30 pytań z 40 proponowanych. Ten etap przeszło 6 uczniów. Na II etap s. Agnieszka Augustyniak rscj pojechała tylko z 4 uczniami bo 2 była chora.  Ogólnie do II etapu zakwalifikowało się 288 osób z 69 GIMNAZJÓW z Warszawy i okolicy.
Konkurencja duża, ale i tak życzymy uczniom s. Agnieszki, aby wszyscy przeszli do III etapu.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA