Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

W dniach od 7 do 13 lipca 2011 r. w Poznaniu, na terenie naszego akademika, mialy miesjce rekolekcje ignacjańskie dla młodzieży: "Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam". Pierwszy dzień był czasem integracji. Spacer okazał się obfity w deszcz łaski i wzajemnej pomocy. Potem 5 dni milczenia, modlitwy, słuchania słów Boga, przyjmowania Jego Ciala i Krwi oraz miłości Jego Serca. A na zakończenie był grill i sprawdzian naszej cierpliwości w oczekiwaniu na rozpalenie a potem rumiane kielbaski ;-)

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA