Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

29.10.2011. Grabów - Dni skupienia są po to, aby się zatrzymać, zasłuchać, zawierzyć Sercu, które zna moje serce i pragnie… Spotkania z Bogiem i z sobą samym służyły zatrzymaniu się, tak aby po tym dniu z nową radością i mocą żyć w codzienności.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA