Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Wspólnota Sióstr Sacre Coeur w Gdyni mieszka w domu Księży Jezuitów, dwie siostry są katechetkami i jedna zakrystianką oraz jedna siostra pracuje w Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA