Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Dnia 25 maja 2013 r. wspólnota prowincjalna zorganizowała Spotkanie Misyjne. Do naszego muzeum misyjnego Siostry zaprosiły tych, którzy zechcieli poznać naszą międzynarodowość i spotkać się z siostrami, w tym takze misjonarką pracującą wiele lat w Czadzie.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA