Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Aktualne logo

logo ZgromadzeniaJest to Serce otwarte, jakby w dynamicznym ruchu, gotowe przyjąć każdego, przyznające miejsce światu. Krzyż umieszczony pośrodku wyraża wstęp do Konstytucji naszego Zgromadzenia: 
"Bóg sprawił, że w świecie skażonym poprzez grzech, zajaśniały Jego miłosierdzie i wierność. Posłał On swego umiłowanego Syna, który stał się jednym z nas i oddał życie, aby nas wyzwolić, stworzyć na nowo i wszystko w sobie zjednoczyć ku chwale Ojca" (Konst §2). 

Podczas zebrania sióstr Sacré Coeur w Seulu, w 2003 roku, koreański wykładowca tak odczytał nasze logo: 
Widzę w nim:
-    Otwarte Serce podtrzymujące świat
-    Świat chroniony przez krzyż
-    Bezpieczne schronienie dla świata
-    Wejście, przez które przechodzi Boże tchnienie dla ludzi żyjących w świecie.

Po przestudiowaniu Waszych dokumentów odkrywam, że:
-    jako Siostry Serca Jezusa jesteście zaproszone z całym światem przez zranionego Chrystusa, by żyć w głębi Bożej Miłości
-    jesteście siostrami, które tańczą w niewidzialnych dłoniach Boga
-    jako RSCJ jesteście wezwane, by troszczyć się o wszystkie skarby zawarte w Sercu Jezusa i podtrzymywać każdego człowieka, tak ukochanego przez Boga.
 

Pierwsza pieczęć Zgromadzenia Sacré-Coeur

emblemat wyhaftowany przez 16-letnią Magdaleną Zofięemblemat wyhaftowany przez 16-letnią Magdaleną Zofię

Pierwsza pieczęć Zgromadzenia Sacré-Coeur to dwa serca, Jezusa i Maryi. Serce Jezusa, z widoczną raną, otoczone koroną z cierni, krzyż wbity w serce, płomienie symbolizujące miłość. Serce Maryi, nieco w tyle, stapiające się jak gdyby z Sercem Jezusa, przeszyte mieczem (proroctwo Symeona), z niego również tryskają płomienie miłości. Powyżej Hostia promieniująca światłem, podkreśla ścisłą więź, jaką św. Magdalena Zofia zawsze dostrzegała pomiędzy Eucharystią i Najświętszym Sercem Jezusa. Dookoła kwiaty lilii, symbol czystości serca, co pozwala siostrze zjednoczyć się z dziełem Odkupienia. Obraz ten mówi, że przedmiotem adoracji eucharystycznej jest Jezus oddający swe życie z miłości do nas.

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA