Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jest to obraz, przed którym św. Magdalena Zofia poświęciła się Sercu Jezusa w Święto Ofiarowania NMP 21 listopada 1800r.
Odtąd znajduje się on zawsze w domu macierzystym. Jej święto obchodzimy 21 listopada jako rocznicę powstania Zgromadzenia Sacré Coeur.

Niepokalane Serce Maryi w głębiny tego źródła Zgromadzenie winno zstępować, gdy szuka sekretu życia wewnętrznego, na którym zostało w zasadniczy sposób ugruntowane. Konstytucje mówią o tym sekrecie, gdy wskazują "Maryję ściśle zjednoczoną z Trzema Osobami Trójcy św." Gdy św. Magdalena-Zofia poświęcała nasze Zgromadzenie Sercu Maryi, otwierała przed nami perspektywy zjednoczenia, które było jej udziałem. Stanowią one prawdziwą formułę życia wewnętrznego, wskazują na głębię, do której Najświętsza Panna może nas sprowadzić, dno naszych dusz, gdzie przebywają Trzy Osoby Trójcy Świętej, czekają na nas i nas pragną.

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA