Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Magdalena Zofia zawierzyła Zgromadzenie  Matce Boskiej Bolesnej, którą poleciła namalować na murze ogrodu Villa Lante w Rzymie w 1839r. Nabożeństwo do Matki Boskiej Bolesnej należy w Zgromadzeniu do tradycji wpisanej w historię dzięki miłości i ufności św. Magdaleny-Zofii. Najświętsza Panna pierwsza szła drogą mroczną i jednostajną. Może więc nam pomóc odnaleźć smak ascezy i odkryć jej znaczenie w dziele Odkupienia. Św. Magdalena-Zofia nie bała się odsłonić przed nami tego, co wyczuła w strapionej duszy Maryi i o co prosiła dla każdej ze swoich córek obecnych i przyszłych. To przede wszystkim znaczenie Krzyża, co podkreślała mówiąc: "Dla oblubienic Serca Jezusa istnieje jedynie Krzyż Jezusa, nie znają one innego." Odkryła to w zbolałej duszy Maryi i dlatego prosiła dla siebie i dla nas o rzeczywiste zjednoczenie z Jezusem Ukrzyżowanym, "Spraw, byśmy trwały u stóp krzyża jako twoje wierne dzieci, spokojne i niewzruszone."

 

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA