Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.” (Mk 16:15)

Misja zaczyna się tutaj. Filipina Duchesne była pierwszą misjonarką RSCJ, która dotarła do nowych granic. Wracając do mojego rodzinnego kraju jako RSCJ, świadoma jestem, że idę jej śladami.

W podróży mojego życia Bóg posłał do mnie gwiazdę. Gwiazda ta wyznacza mi kierunek. Nie zawsze świeci jasno, ale wystarczająco, bym mogła widzieć. Głos Boży jest delikatny, ale stanowczy. Chwila, w której jakaś osoba słyszy Boży Głos i idzie za gwiazdą może być nazwana "Rebeką", to chwila którą przeżywała Filipina Duchesne wchodząc na pokład statku o tej nazwie, po tym jak usłyszała Boże wezwanie. W takich chwilach jest pełno trudności, ale są one przepełnione łaską.

Kilka lat temu ukazała mi się Boża Gwiazda. Poszłam za nią. Opuściłam rodzinne miasto, by iść ku nieznanej ziemi. Zagubiona, w niepewności i lęku wyjechałam, ponieważ Bóg mnie wezwał. W dniu, w którym uświadomiłam sobie, że Bóg jest ze mną w Zgromadzeniu Sacré Coeur, moje lęki i wątpliwości zniknęły. Kultury i języki innych krajów mnie ubogaciły. Po wielu latach formacji stałam się ukształtowana jako nowe stworzenie.

Zainspirowane gorliwością Filipiny Duchesne i wezwaniami Kapituły Generalnej 2016, odczuwamy na nowo czas "Rebeki", " by odkrywać i ukazywać miłość Serca Jezusa" (Konstytucje §4) poza nowymi granicami. Gwiazda pojawia się na nowo.

Dziś znajduję się w moim rodzinnym kraju, do którego zostałam posłana, by rozpocząć projekt Duchesne. Z powodu mojej długiej nieobecności wszystko jest dla mnie nowe w moim własnym kraju. Potrzeba mi czasu adaptacji, odnalezienia się w nowej kulturze i sposobie życia. Potrzeba czasu, by móc nawiązać kontakt z ludźmi. Boża Gwiazda mnie jednak prowadzi tam, gdzie ma zamieszkać moje serce.

Maria Y., RSCJ, Prowincja Korea - Chiny
Obraz : Waldemar Flaig
Tłum. Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA