Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Kapituła Generalna zaprasza wszystkich, którzy należą do  rodziny Sacré Coeur, by  przekraczać nowe granice. Oznacza to, że trzeba być czujnymi, jak dobrzy wartownicy, badacz horyzontu, stróż granic, kochać przestrzenie które roztaczają się poza nimi i czuć do jakiego stopnia nas one popychają i przynaglają, by wyruszyć w drogę. Ale iść do tych granic oznacza także być gotowym opuścić miejsca, w których już zainstalowaliśmy się, otworzyć się na nowe, przyjąć to, co odkryliśmy, przemyśleć to  i przedstawiać Bogu na modlitwie.  Konieczne jest również opracowanie sposobów osiągnięcia tych nowych „przestrzeni”, stanie się ubogim w duchu, by uznać swoją ignorancję, zdjąć obuwie i prosić o łaskę oglądania tego, co jest nieznane.

Słowo „tereny” umieszczam w cudzysłowie, bo mogą to być miejsca w sensie fizycznym, ale też osobowym, wewnętrznym. Dlatego właśnie często nie wiemy, jaki wybrać środek transportu i jakiej szukać wizy czy innego pozwolenia na pobyt; czasami otrzymujemy je tylko wtedy, gdy potrzebna jest nasza pomoc. Na przykład: jak dojść do przekroczenia granicy dzielącej ludzi lub narody, gdy ich największą wartością jest konsumować i jeszcze raz konsumować? Jak dotrzeć do osób, które zabiegają jedynie o rzeczy zewnętrzne, namacalne i które nie wierzą że szczęście znajdą w tym, co w nich samych jest najlepsze, choć trudno dostrzegalne?  Jak pomóc odkryć, przez brak zaufania, niską samoocenę lub depresję tego Ducha – z dużej litery - który zamieszkuje wnętrze każdej osoby i który sprawia, że możemy wołać ABBA?

Jeżeli dostrzeżemy coś nowego, pojawią się trudności, możemy uczyć się od Filipiny, jak w dalszym ciągu nasłuchiwać wezwania, karmić je, modlić się tak, jak ona to czyniła, nie tracić okazji i zrobić wszystko, by wsiąść na naszą Rebekę.

 

Esperanza Calabuig, RSCJ, Prowincja Antyle, Kuba
Obraz: Lin Miao-chen
Tłum. Maria Ślipek rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA