Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Czy obraz może przemawiać krzycząc i szepcąc? Ten oto, tak. Krzyczy o łasce i sile charakteru; szepcze o krzyżu.

Ascetyczność czarno-białego habitu, koścista, niemal brzydka twarz wyraża surowość, która cechowała Filipinę. Mimo to mówi również o delikatności. Myślę, że wartość jaką komunikuje jest  siła charakteru. Proces beatyfikacyjny Filipiny mówił o jej "surowym umartwieniu", ze wszystkimi konotacjami jansenistycznymi i cierpiętniczymi. Kobieta na tym obrazie odznacza się siłą charakteru i zdecydowaniem, potrzebnymi do realizacji swojej wizji, ale nie wydaje się być skoncentrowana na sobie, tak jak jansenista czy cierpiętnik. Przez całe życie miała w sobie hart ducha, by robić to co zrobić należało, bez względu na koszty. To potrzeba działania wyzwalała w niej tę zdolność do samozaparcia, którą w niej widzimy. Obraz ma w sobie coś mistycznego. Przedziwna pozycja głowy - zwróconej do wewnątrz i na zewnątrz jednocześnie – mówi, że "wnętrze" i "zewnętrzność" są jednym. Trudno powiedzieć, w którą stronę patrzy. Sprawia wrażenie kobiety o dużym życiowym doświadczeniu. Nietrudno wyobrazić ją sobie jako "kobietę, która modli się zawsze".

Obraz ma ukryte przesłanie o krzyżu. Właściwie nie ma krzyża na jej habicie. Tam gdzie powinien być, na sercu, wisi dębowy liść. Ten "krzyż" poprzez swój stonowany kolor i rozmiar, nie skupia naszej uwagi. Nie wiem, czy artysta tak zamierzył, czy nie, ale ten zabieg do mnie przemawia. Krzyż to dębowy liść. W języku francuskim Duchesne znaczy „z dębu". Przesłanie jest takie, że jej własny charakter był dla niej krzyżem – co, jak podejrzewam, dotyczy większości z nas. Jest jakiś pokój w tym widoku dębowego liścia na jej sercu. Nie ma też nic zaskakującego w tym, że liść jest tam, gdzie powinien być krzyż. Obraz, w subtelny sposób, mówi mi, że akceptacja właściwego Filipiniecharakteru wraz z jego wadami i całą oryginalnością  sprawiła, iż jej udziałem stały się serce i krzyż Chrystusa.

Nance O’Neil, RSCJ, Region Indonezji
Autor:  William Schickel
Tłum. Renata Ryszkowska rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA