Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Uważam, że Filipina jest szczególnie pociągającym wzorem dla nas ludzi XXI wieku ze względu na jej serce, którym ogarniała cały świat.

To otwarte na świat serce przenosi centrum zainteresowania i współczucia z „siebie” na „nas”, na „wszystkich nas”! Ten proces obrazują coraz bardziej poszerzające się kręgi świadomości i współczucia. Krąg "mojego sąsiada" to stale rosnąca liczba osób, z którymi jestem w stanie prawdziwie współodczuwać. Serce ogarniające świat jest jak rozległy, gościnny namiot i ma otwarte granice!

Filipina Duchesne wciąż poszerzała  granice swojego serca. Jako dziecko pragnęła wspierać biednych 
w Grenoble; jako nastolatka, a później  młoda zakonnica, marzyła o pracy z tubylcami za oceanem; jako starsza kobieta chciała podróżować do Gór Skalistych, a nawet poza nie – nawet do Chin. Filipina odważnie przekraczała granice – nie tylko te geograficzne czy polityczne; ona przekraczała granice klas społecznych, języka, kultury, obyczajów. Krąg współczucia Filipiny był tak szeroki jak świat. 
Jej głębokim pragnieniem było niesienie Miłości Boga, którą poznała tak intymnie, tym wszystkim na świecie, którzy jej zdaniem byli najbardziej z tego świata wyłączani. Filipina miała Serce Ogarniające Cały Świat.

A co z nami? Jak szerokie są przestrzenie naszej gościnności? Jak szeroki jest krąg naszego współczucia? Na ile otwarte są granice naszych serc? Z czyjego powodu nasze serca bywają zranione? Jeśli odpowiedź jest zbyt wąska, ciasna, warto przypominać sobie,  w jaki sposób serce Filipiny poszerzało swoje granice. Jak? Ona otwierała swoje serce. Spędzała mnóstwo czasu, pozwalając Bożej Miłości, poprzez Chrystusa, napełniać ją, kształtować i ostatecznie - przemieniać ją. Serce Filipiny coraz bardziej objawiało Serce Chrystusa. I jako Serce Chrystusa, jej serce obejmowało cały świat.

Maureen Glavin, RSCJ, Stany Zjednoczone-Kanada
Tłum.  Janina Nejczyk RSCJ

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA