Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Filipina Duchesne ofiaruje nam serce „kobiety granic”. Była ona kobietą głębokiej modlitwy, jak się ją opisuje, i kobietą, przemawiającą sercem w środowisku Saint Charles i Florissant jej czasów. Niezrażoną językiem, kulturą, klimatem, odległościami i wszelkiego rodzaju niepewnością. Kobietą, która, podobnie jak pokorne ziarno w ziemi, zebrała bogate żniwo w powolnym procesie umierania i dawania życia.

Poprzez stulecia, podobnie jak Filipina, wielu młodych ludzi, kobiet i mężczyzn, odczuwając „powołanie misyjne”, wyjechało do odległych krajów i wniosło niepomierny wkład w środowiska, w których się znaleźli. Dzisiaj, jednakże, w wielu krajach misjonarze nie są zbyt mile widziani. Ich praca jest często postrzegana jako kontrowersyjna i ich obecność uważana za zagrożenie dla pewnych odwiecznych tradycji i kultur. Ponadto, Internet jest dzisiaj potężnym środkiem komunikacji. Gdzie więc istnieją te granice? Co dzisiaj mogłoby znaczyć „kobieta granic”?

Być może, Filipina, nasza „kobieta granic”, ma dla nas jedno lub dwa pytania: Czy nie potrzebujemy wzmocnić naszych wewnętrznych więzi – duchowych i materialnych? Jednocześnie, czy nie powinnyśmy zwrócić się na zewnątrz, do nowych życiodajnych źródeł, by tam na nowo odkryć swoje miejsce i duchowość? Gdzie, na przykład, widzimy siebie w odniesieniu do młodych, których Duch Święty pociąga  do wyrażanych na inny sposób duchowych zobowiązań izaangażowań w służbie na rzecz ludzkości?

Święta Filipina wzywa nas dzisiaj do dania odpowiedzi na wezwania Ducha Świętego. W tym tkwi nasza nadzieja. Jak najlepiej możemy odpowiedzieć na rzeczywistość pośród niepewności, anawet, po ludzku mówiąc, wobec ryzyka  ewentualnej porażki? Filipina zachęca nas do odwagi, nieprzerwanej modlitwy i kontemplacji, by odrzucić wszystko, co nam przeszkadza i pozwolić Duchowi Świętemu z mocą działać w naszym życiu.

Mary Varghese, RSCJ, Prowincja Indii
Obraz:  Mary Verghese
Tłum. Barbara Pawletta rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA