Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

W 1991 roku w Ormoc na Filipinach w wyniku powodzi spowodowanej  wylesianiem gór i destrukcją środowiska zginęło około 8.000 osób. Reakcja sióstr ze Zgromadzenia Sacré-Cœur na tę straszliwą tragedię była natychmiastowa. Tak właśnie zostałam posłana z misją wspomagania reintegracji rodzin, w większości pracujących na plantacjach trzciny cukrowej, które straciły schronienie i bliskich. Od samego początku tej misji czułam wsparcie  Filipiny Duchesne jako milczącej przewodniczki. Ta misja na pograniczu musiała być bliska jej sercu.

Prowincje Zgromadzenia  Sacré-Cœur z czterech stron świata spontanicznie przysyłały pomoc finansową, za co udało się nam nabyć i podzielić dla tych rodzin nieruchomość o powierzchni jednego hektara. Po raz pierwszy w życiu mogli oni tam wprowadzić się do domu i poczuć wreszcie u siebie. Żyli w sposób prosty i pracowicie, codziennie czerpiąc nadzieję ze słów Filipiny: « Bóg zna nasze potrzeby, wie czego pragniemy i da nam to w swoim czasie. »

Wspólnota zaczęła się stopniowo organizować, stawiając w centrum edukację dzieci, które, za przykładem Filipiny, otoczone były tutaj miłością i troską. Dzięki nowym warunkom, przez pokój i stabilność, wspólnota doświadczyła Królestwa Bożego oraz mogła wyobrazić sobie nieco jaśniejszą przyszłość własnych dzieci.

Po 26 latach spędzonych w Ormoc, siostry Sacré-Cœur przekazują administrację Fundacji SPDOWFI – (St. Philippine Duchesne Ormoc Workers Foundation Incorporated), zapewniając, żeludzie stanęli na nogi i misja Filipiny będzie kontynuowana. Wyjeżdżając, mam w sercu wyryte słowa Filipiny: «Uprawiamy dla Chrystusa tylko małe poletko, ale kochamy je, wiedząc, że Bóg nie prosi nas o wielkie rzeczy lecz o serce, które nie zatrzymuje niczego dla siebie… Ten, kto ma Jezusa, ma wszystko».

Iraida Sua-an, RSCJ, Dystrykt Filipin
Obraz: Logo Spółdzielni Producentów im. Św. Róży Filipiny, przedstawiające wspólnotę, udającą się z Filipiną na nowe pogranicza
Tłum. Maria Pociask rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA