Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Pełna odwagi w obliczu cierpień i niezrozumienia,
uproś nam siłę moralną.

Pokorna, żarliwa i bezinteresowna w przyjaźni,
naucz nas kochać Sercem Jezusa.

Nieznużona w walce o Królestwo Chrystusa,
udziel nam swojej gorliwości.

Żywa lekcjo modlitwy,
pomóż nam żyć naszą duchowością wcielenia 
i tajemnicy paschalnej.

Ty, która wzbudzasz misjonarską miłość do ubogich,
wyproś nam entuzjazm w służbie Królestwu.

Cierpliwie oczekująca godziny Pana,
wskaż nam drogi nadziei.

Wytrwała w swym zaangażowaniu na rzecz ludów tubylczych,
otwórz nasze serca na wszystkich naszych braci i siostry.

Niezrównana adoratorko Jezusa w Eucharystii,
przekaż nam swe pragnienie całkowitego daru z siebie.

Nasza straży przednia w Trzecim Świecie,
uproś nam łaskę prawdziwego opowiedzenia się po stronie ubogich.

Wzorze ubóstwa i całkowitego ogołocenia,
pomóż nam zapomnieć o sobie.

Święta Filipino, módl się za nami do Serca Jezusa,
któremu bez żadnych ograniczeń oddałaś całe swe życie.

Maria Cecylia Amarante, RSCJ
Obraz: Catherine Blood, RSCJ

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA