Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Mroźnej zimy 1801 roku chłopcy wałęsający się po ulicach Grenoble zostali zaangażowani przez Filipinę do niezwykłej pracy. Mieli pomagać w odbudowie drogiego jej sercu Klasztoru Wizytek zniszczonego podczas Rewolucji Francuskiej.

Widzimy jak niosą ciężkie paczki.

Wyobrażamy sobie ich radość i pokrzykiwania... 

Misję zajęcia się tymi dziećmi otrzymała Filipina  najwyraźniej podczas pielgrzymki w maju 1800 roku do La Louvesc, wioski, w której ewangelizował święty Franciszek Regis. Wraca stamtąd zdecydowana „zająć się nauczaniem ubogich, według wskazań św. Franciszka Regis ”.

Wytrwałość, odwaga i wspaniałomyślność motywowały Filipinę do podjęcia tego kroku, a jeszcze bardziej to, że jak sama mówi,  „w twarzach tych chłopców zobaczyłam odbicie spojrzenia Jezusa”. 

Spojrzenie kontemplacyjne? Tak, całym jej szczęściem było być z nimi, tak jak tej błogosławionej nocy Wielkiego Czwartku w kwietniu 1806 roku: «Wśród nich czułam się szczęśliwsza od wszystkich możnych tego świata».

A dzisiaj? Misja to, według papieża Franciszka, aktualna zawsze: «Analfabetyzm wciąż bardzo widoczny…  wielka niesprawiedliwość uderzająca w godność osoby ludzkiej. Nauczanie jest prawdziwie szczególną formą ewangelizacji».

Z odwagą, wytrwałością i hojnością Filipiny oraz z siłą naszego charyzmatu odpowiedzmy na to wezwanie wszechczasów: do pracy na rzecz pełnego rozwoju osoby, do budowania świata sprawiedliwego i żyjącego pokojem i, w odpowiedzi na wołanie ubogich, do głoszenia Ewangelii. (por. Konstytucje §13).

Colette Mercier, RSCJ, Prowincja Francji-Belgii-Holandii
Tłum. Maria Pociask rscj
Obraz: Robin (Catherine Blood, RSCJ)

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA