Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Piękny Kwiecie, który codziennie sycisz wiarę i nadzieję milionów ludzi.
Czystą i wspaniałomyślną duszą obleczoną w nieskończoną dobroć i miłość do ludzi jesteś, o święta Różo!
Bóg zdecydował posłać cię na świat 29 sierpnia 1769 roku. W momencie twych narodzin pewna umierająca stara kobieta wygłosiła proroctwo, że twoje narodzenie jest jak pojawienie się spadającej gwiazdy.
Podjęłaś się opieki nad więźniami i cierpiącymi, dając im pokój, miłość i radość.
W czasie modlitwy i w chwilach samotności pisałaś do naszej Matki Zofii Barat „Kiedy powiesz mi ‘Posyłam Cię’, odpowiem ‘Pójdę natychmiast’.” To pokazuje głębię Twego powołania jako zakonnicy Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa i odwagę.
Zofia Barat, Twoja wielka przyjaciółka, pytała: „ Kiedy dowiem się, że osiągnęłaś już ten szczęśliwy stan, w którym sam Bóg wystarcza, w którym Jego święta wola jest źródłem całego naszego działania?”
Twoja wytrwałość w dążeniu do realizacji pragnień jest ważnym i cennym przykładem nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale też dla wszystkich tutaj obecnych.
Dziękuję Ci, po prostu Ci dziękuję!

Kevin Jimenez, Uczeń szkoły im. św. Magdaleny Zofii Barat w Caracas, Wenezuela
Obraz: Autor nieznany
Tłum. Barbara Pawletta rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA