Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Dnia 7 lutego 2017 Kościół katolicki w Japonii został na nowo pobłogosławiony przez beatyfikację Justo Ukon Takamaya (1543-1615). Ukon był wybitnym liderem chrześcijańskim w XVI-wiecznej Japonii. Zastanawiając się nad jego życiem w niespokojnych czasach, znalazłam podobieństwa pomiędzy Ukonem a Filipiną Duchesne, szczególnie w ich duchowości modlitwy oraz w ich wytrwałości.

W wieku dwunastu lat Ukon razem ze swoim ojcem, Dario, którego poruszył mocny przekaz Ewangelii, został ochrzczony. Początkowo zrobił tylko to, co jego ojciec, ale później doświadczył nawrócenia. Stanąwszy wobec ważnego wyboru, po rozeznaniu, zrezygnował z doczesnych sukcesów i wybrał wiarę. W epoce ambicji i konfliktów zbrojnych Ukon stracił wszystko, wybierając wiarę. Kiedy wydany został edykt antychrześcijański i rozpoczęły się prześladowania, przez 28 lat tułał się jako wygnaniec po całej Japonii. Wciąż jednak służył innym. Jego uczciwość i miłosierdzie jako wychowawcy pociągały ludzi; w naturalny sposób powstawały wokół niego wspólnoty. W końcu został zmuszony do opuszczenia Japonii, by znaleźć się jako wygnaniec na Filipinach. Tuż po dotarciu do Manilii zmarł wskutek wysokiej gorączki.                             

Życie Filipiny odznaczało się cierpliwością i pokorą, Ukon zaś został zapamiętany jako osoba,  która „uniżyła się”. Naśladując Chrystusa, który uniżył samego siebie, Ukon porzucił doczesne sukcesy i żył w prostocie. Ani Ukon, ani Filipina nigdy nie zaznali słodyczy powodzenia, lecz nigdy nie zaparli się swego misyjnego powołania. W pozornej porażce, zajaśniały ich miłość i męstwo. Modlitwa była ich wielką siłą.

Żyjąc w dzisiejszym, niestabilnym świecie, możemy się wiele nauczyć z życia mężczyzny żyjącego w szesnastym wieku i kobiety z dziewiętnastego wieku o mocy wyboru Boga w wierze i zaufaniu.

Eriko Oyama, RSCJ, Prowincja Japonii
Obrazy: Mimaki Kazuko i Harry Webber
Tłum. Barbara Pawletta rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA