Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Duchu żyjącego Boga,
który unosiłeś się nad wodami stwarzając świat,
Ty pewnego dnia zaszczepiłeś w sercu Filipiny Duchesne pasję.
Wezwałeś ją na wyprawę przez morza do Nowego Świata,
by niosła ziemi i ludziom już Twemu Sercu drogim
przesłanie o Twej czułej  miłości. 

Nie znając języka tej ziemi,
językiem serca mówiła
o miłości i modlitwie,
o trosce i otwartości,
o wytrwałym dążeniu do celu i o żywej wierze.

Jako Rodzina Sacré Coeur wszędzie, na całym świecie,
jesteśmy plonem zasianego przez nią ziarna.
Pobłogosław, teraz, ten ciągle zmieniający się świat,
duchem wielkodusznej odwagi Filipiny.

Napełnij nas jej pragnieniem przekraczania granic,
zwłaszcza tych najdalszych, bez cienia nadziei.
Odnów misyjnego ducha Kościoła
i daj nam gorliwość Filipiny
do rozgłaszania Twej czułej miłości aż po krańce ziemi.

Prosimy o to w imię Twoje, Trójjedyny Boże,
którego miłość nie zna granic ni końca,
który posyłasz nas objawiać tę miłość w sercu świata
teraz i na wieki. Amen.

 

Obraz: Patricia Reid, RSCJ, Prowincja Stany Zjednoczone – Kanada
Tłum. Bożena Kunicka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA