Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Nowenna ufności do Najświętszego Serca Jezusa

Przez przyczynę św. Magdaleny Zofii, Jezu, Sercu Twemu polecam (tę osobę..., tę intencję..., tę sprawę..., tę troskę...,) Spojrzyj, a potem uczyń co Ci Serce Twoje wskaże, dozwól działać Twemu Sercu. O Jezu, liczę na Ciebie, ufam Ci, powierzam Ci się zupełnie, jestem pewna Ciebie.

Modlitwa zawierzenia

Najświętsze Serce Jezusa, biegnę i przychodzę do Ciebie, bo jesteś jedynym moim schronieniem, jedyną, ale pewną nadzieją. Tyś lekarstwem na wszystkie moje niemoce, pokrzepieniem we wszystkich nędzach moich, naprawą wszystkich moich błędów, uzupełnieniem wszystkiego, czego mi nie dostaje, spełnieniem wszelkich próśb moich i dla nas wszystkich niezawodnym źródłem światła, siły, wytrwania, pokoju i błogosławieństwa. Jestem pewna, że się mną nie znużysz, nie przestaniesz kochać, wspomagać i strzec, bo Ty mnie kochasz miłością nieskończoną. Zmiłuj się nade mną, Panie, wedle wielkości miłosierdzia Twego, i uczyń we mnie, ze mnie i dla mnie wszystko, co zechcesz, bo się Tobie oddaję z zupełną ufnością, że Ty mnie nigdy nie zawiedziesz. Amen.

O Jezu, światłości moja

O Jezu, światłości moja, miłości moja i życie moje.

Spraw, bym żyła jedynie z Tobą, w Tobie, przez Ciebie i dla Ciebie.

Modlitwa o pomoc w nauce

Święta Magdaleno Zofio, któraś tak gorąco umiłowała Mądrość Bożą, rozpalaj we mnie swoim natchnieniem coraz większą miłość prawdy i dobra, błogosław mej pracy umysłowej, aby przez nią wzrastała chwała Boża i dobro bliźnich, przede wszystkim jednak uproś mi najwyższą mądrość Chrystusową, mądrość Słowa Przedwiecznego, sprawcy Twego wiekuistego szczęścia. Amen.

Modlitwa do Naświętszego Serca Jezusa

Najświętsze Serce Jezusa daj mi
serce, którego usposobienia będą podobne do Twoich ...
serce pokorne znające i kochające swoją małość,
serce łagodne, które opanowuje i ucisza swoje niepokoje,
serce kochające, które współczuje słabościom innych,
serce czyste, które odżegnuje się nawet cienia zła,
serce oderwane, które pragnie jedynie darów Nieba,
serce wolne od miłości własnej, ogarnięte miłością swego Boga, którym jedynie się zajmuje, który jest jedynym jego szczęściem i jedynym jego skarbem w czasie i w wieczności. Amen.

Modlitwa za chorą osobę

Umiłowany Zbawco, usłysz moje wołanie! Przez zasługi i przyczynę św. Magdaleny Zofii proszę Cię, zwróć miłosierne oczy Twoje na tę ukochaną chorą (chorego), którą Ci polecam. Ty, o Jezu, dajesz i utrzymujesz nasze życie, w Twym ręku spoczywa nasze zdrowie. Wobec nieprzebranych darów, jakimi obdarzyłeś pokorną służebnicę Twoją, świętą Magdalenę Zofię, i w imię serdecznej czci i miłości, które wypełniały jej serce i które Ciebie wielbiły, proszę Cię, wysłuchaj moje wołanie. Ty możesz Panie, jeśli chcesz, jednym słowem uzdrowić chorą (chorego). Spójrz łaskawym okiem na nią (na niego) i ulżyj jej (jego) cierpieniu, aby mogła, odzyskawszy zdrowie, służyć Ci wiernie. Prosimy Cię, wysłuchaj nas za przyczyną i wstawiennictwem św. Magdaleny Zofii, abyśmy za ten nowy dowód łaski nadal Cię wielbili i chwalili przez wieczność całą. Amen.

Modlitwa za zbawienie świata

Ofiaro krwawa na krzyżu, święta Hostio na ołtarzu, uwielbiam Cię ze wszystkich sił mojej duszy, kocham Cię całą miłością mojego serca. Powiedziałeś, że Twoje wywyższenie na krzyżu będzie chwilą, w której wszystkich pociągniesz do siebie. Niech moje jestestwo i moje życie należą zawsze do Ciebie. Pociągnij do siebie świat cały przez wzór Twej świętej ofiary. Niech przyjdzie Twoje Królestwo i niech Twoja wola stanie się na ziemi, jako i w niebie. Amen.

Modlitwa w różnych potrzebach

O słodkie i najmilsze Serce Jezusa, źródło wszelkiej łaski i świętości! Za przyczyną i przez zasługi Świętej Magdaleny Zofii, prosimy Cię, wysłuchaj nas. Ty znasz pragnienia, potrzeby i cierpienia tych, którzy Twej pomocy wzywają. O Serce najmiłosierniejsze, w imię pokornej służebnicy Twojej, użycz nam łaski, o którą Cię błagamy. Uświęć dusze nasze, chroń od wszelkiego złego, błogosław naszym sprawom doczesnym i nie dozwól, aby one kiedykolwiek stały się przeszkodą w dążeniu do wiecznych. Zapal nas Twoją miłością, ucz naśladowania cnót Twoich, abyśmy, chwaląc Cię tu na ziemi, mogli Cię wielbić i błogosławić wraz ze Świętymi przez wieczność całą. Amen.

Modlitwa do Matki Boskiej Bolesnej

Maryjo, Matko boleści i miłości,
przeniknięte najgłębszą wdzięcznością za niezliczone łaski,
jakimi obdarzyłaś to małe Zgromadzenie,
uroczyście wyznajemy,
że zawdzięczamy wszystko Twojej macierzyńskiej opiece
i zasługom Twago przebitego Serca.
Dokończ swoje dzieło...

Miłość dała Ci krzyż,
niechaj krzyż da nam miłość.
Lecz niech nigdy nie istnieje dla oblubienic Serca Jezusa
inny krzyż, niż krzyż Jezusa.
Obysmy nosiły w sobieKrzyż Jezusa Chrystusa,
cierpienia Jego Męki,
pamięć Jego ran.
Spraw, byśmy poranione i umęczone jak On,
pokochały krzyż dla Jego miłości.
© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA