Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Magdalena Zofia Barat, po zatwierdzeniu planu studiów, który był czymś bardzo charakterystycznym dla jej epoki, pisze: „świat się zmienia, więc musimy zmieniać wciąż nasz plan nauk”. Miała wówczas 83 lata…

 1. Przyjrzymy się niektórym tekstom, które są trzonem naszej tradycji i które kładą akcent na zasadnicze postawy. Są to fragmenty Listów i Konferencji Magdaleny Zofii.

 Ważność formacji ku refleksji

 Magdalena Zofia mówi:

Stawiajcie waszym uczennicom pytania, które pobudzą je do myślenia. Otwórzcie je na refleksję poprzez zagłębianie się w nauki humanistyczne. Obserwujcie, która dziedzina pociąga je bardziej, czy jest to historia, geografia, matematyka, poezja…

 Zawsze przyciągały moją uwagę szkoły, w których dominuje powaga nauki i zamiłowanie do pracy, życie wiarą rozwija się szybciej i dynamiczniej, szczególnie wtedy, gdy nauczyciele umieją wykorzystać okazje, aby obudzić chrześcijańskie postawy.

 Skoncentrujcie się na relacji

 Magdalena Zofia mówiąc o uczennicach:

Słuchajcie ich z zainteresowaniem, dodawajcie im odwagi. Dajcie im odczuć jak ważne są dla was ich postępy. Stwarzajcie pogodną atmosferę, a jeśli potrzeba – poważaną, i zawsze serdeczną, ponieważ nigdy nie powinna pojawić się sytuacja, kiedy uczennicom zdarzyłoby się zapomnieć to, czego same chcą. Kiedy wychowuje się je w ten sposób, starcza jedno słowo albo jedno spojrzenie, aby sobie o tym przypomniały.

 Z pewnością jest to coś, co zdobywa młodych i ich rodziców. Przede wszystkim doświadczają waszego bezinteresownego zaangażowania, i waszego poświęcenia całym duchem i ciałem. W efekcie docenią was i w pełni wam zaufają.

 Bezinteresowna wartość każdej osoby

 Trzeba postarać się, aby każde dziecko było postrzegane tak, jak gdyby było jedyne. Nasze dzieło będzie wielkie, jeśli kończąc edukację uformowaliśmy osoby autentyczne, których siła jest zdolna stawić czoła każdej trudności, i których wolność potrafi wybrać życie ofiarowania siebie innym.

 Wiara silna i osadzona na fundamentach

 Magdalena Zofia pisała:

W tych czasach naznaczonych brakiem wiary i obojętnością, niezbędne jest kształtować nasze uczennice ku wartościom, wpoić im objawione prawdy wiary, podkreślać wartość życia i rzeczy, ponieważ prowadzą do Boga.

 Jest to część dziedzictwa tej kobiety silnej i kruchej, łagodnej i stanowczej, wymagającej i współczującej.

 2. Przeskoczmy teraz w czasie aby podkreślić oddźwięk, który ma edukacyjne początki naszej tradycji, we współczesnym świecie. Są to teksty pochodzące z raportu Delors. Wychowywać dla społeczeństwa światowego XXI wieku.

Wychowawca – od solisty do osoby towarzyszącej

 Wychowawca musi ustanowić nową relację z uczniem, przejść od funkcji „solisty” do „osoby towarzyszącej”, przemieniając się nie tyle w tego kto przekazuje wiedzę, ale w kogoś kto pomaga uczniom znaleźć, zorganizować i wykorzystać te informacje, bardziej prowadząc umysły niż kształtując je, jednak odwołując się silnie do wartości zasadniczych, które mają wytyczać całe życie.

 Wychowawca - ekspert w bliskości

 Edukacja powinna wcielać elementy właściwe towarzyszeniu, które dokonuje się poprzez zajęcia, bliskie relacje i odnowienie wartości etycznych… Tylko bliskość jest zdolna stworzyć klimat ciepła i akceptacji. Tylko komunikacja i osobowe podejście okazują się być metodami odpowiednimi.

 Wychowawca – świadek mądrości

 Rodzi się inna koncepcja mądrości, która łączy wiedzę z etyką, etykę ze szczęściem, szczęście z solidarnością… Działanie edukacyjne jest czynnością jednocześnie informacyjną i uczuciową, rozumową i afektywną, dotyczy inteligencji i emocji… Mądrość wychowawcy nie zadawala się zarysowaną wyżej racjonalnością, która jest funkcjonalna dla modernizacji ekonomicznej, ale postuluje inny typ mądrości.

 Wiara afektywna i zaangażowana

 Karan Singh, dyplomata, minister zdrowia i edukacji, autor wielu dzieł filozoficznych, nauk politycznych, prezydent jednej z organizacji wielowyznaniowej, mówiąc o świecie, w którym przyszło żyć ludziom młodym:

 „Wymiar duchowy musi być ośrodkiem naszej refleksji wokół edukacji.”

 Dzisiaj, dla każdej z nas i dla świata, edukacja zawiera skarb, to jest nasze dziedzictwo.

 

Tere Iribarren rscj 
z języka hiszpańskiego tłumaczyła s. Anna Musiał rscj

tekst oryginalny

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA