Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 


Narodowy Instytut Pedagogiczny w MonterricoNie możemy rozwiązywać problemów naszego kraju, lecz sądzimy, że jesteśmy w stanie stworzyć przestrzenie, w których młodzi będą mogli żyć w większym poczuciu godności, a jako wychowawcy poszerzą te przestrzenie godności i nadziei dla dzieci i młodzieży w różnych częściach kraju.

Dwa aspekty określają nasz projekt: rzeczywistość, która z każdym dniem jest coraz trudniejsza, lecz i budząca nadzieję, oraz zgłębienie na nowo, twórczo i lojalnie, naszej duchowości jako Zgromadzenia międzynarodowego. Niezmiennie z uwagą skupioną na Słowie i na życiu ludu.

Nasze wychowanie skoncentrowane jest na osobie. Dowartościowanie osoby w całej jej godności, jej powołanie do budowania komunii, do przekształcania społeczeństwa od wewnątrz, to główne wytyczne dla naszych programów, naszej polityki i praktyki wychowawczej, ze stosowaniem metody całościowej, dynamicznej, pozytywnej, opartej na wartościach. 80 % naszych uczniów pochodzi ze środowisk ludowych i z marginesu społecznego. Przybywają do nas zdecydowani przezwyciężyć swoje ograniczenia ekonomiczne, słabe zdrowie, niepewność. Bardzo potrzebują serca i szukają ciepła i życzliwości.

młodzież w tańcuCały proces ich formacji związany jest z dziećmi, z młodzieżą, z otoczeniem w przeważającej części biednym. W ten sposób poprzez naukę, pracę i własne doświadczenia stopniowo zawiązują się więzy solidarności. Ponieważ uczącym się również brak wielu rzeczy, przyzwyczajają się do patrzenia na rzeczywistość jako na miejsca spotkania z braćmi i Bogiem.

Przygotowanie zawodowe daje uczniowi świadomość własnej wartości. Zależy nam na tym, aby uczył się samodzielnie, rozwijał swoje możliwości i zdobywał nowe wiadomości. Cel pracy: praktyka/teoria/praktyka – przygotowuje go do tego, by umiał być, umiał się uczyć, działać i żyć z innymi.

Klimat szacunku dla każdej kultury jest zapewniony, a tożsamość kulturową podtrzymuje i rozwija włączenie działalności wychowawczej w cały kontekst społeczno-kulturalny, nauczanie, posługiwanie się tym samym językiem, poznawanie kultury i obyczajów kraju.

Jesteśmy poruszone przemocą panującą wśród młodych, a wywołaną biedą, brakiem perspektyw, odebranych młodzieży przez system neoliberalny, przemocą pokazywaną w mediach. Dlatego popieramy prace badawcze dotyczące problemów młodzieży, propozycje projektów alternatywnych. Próbujemy walczyć z nastawieniem na walkę konkurencyjną o zdobycie własnego miejsca kosztem innych, propagujemy pracę w grupach, szerząc przekonanie, że wszyscy mamy wspólną misję. Poszukując modelu skuteczności wybieramy małe ziarno, noszące w sobie obietnicę owocowania.

Jesteśmy w stałym kontakcie z setkami wychowawców z państwowych ośrodków w Limie i na prowincji. Wspomagamy ich naszym Programem Formacji. Ci nauczyciele stanowią część ubogiej większości, ponieważ ich pensje nie odpowiadają minimum życiowemu, a pracują a trudnych, zmieniających się warunkach.

Również naszą opcją i już od początku, w ramach praktycznych ćwiczeń dla nauczycieli, jest służenie pomocą Ośrodkom edukacyjnym, które mają mniej możliwości oraz ich wspólnotom.

Na prowincji pomagamy w kształceniu liderów środowisk wiejskich, po to, by mogli stać się wychowawcami własnych wspólnot. Współpracujemy w formowaniu uczących się dzieci, a podczas wakacji nasi studenci uczestniczą w akcjach wychowawczych, obejmujących dzieci z ulicy, sieroty, młodociane matki oraz katechizację.

W ramach narodowego programu alfabetyzacji cała nasza młodzież pomaga kobietom, które przez solidarność prowadzą restauracje ludowe, oraz rodzinom osób zaginionych.

To poznanie rzeczywistości z bliska jest już zaangażowaniem się w sprawy naszego ludu i wnosi do naszej instytucji nowe życie. Wspólna praca i bycie razem to cechy naszej posługi; współpraca z instytucjami zaprzyjaźnionymi, z organizacjami pozarządowymi, zaangażowanymi z racji swej wiary, z Ministerstwem Edukacji. Wszystko to sprawia, że nasz program, z punktu widzenia koncepcji i organizacji, jest zwarty i doceniany.

Zgromadzenie pełni swą posługę tutaj już od 122 lat, nieustannie i zawsze pobudzająco. Idziemy z rytmem czasów, a cel, jaki nam przyświeca jest aktualny i żywy, gdyż Bóg – jego natchnienie, pozostaje ciągle nowy. Dlatego marzymy, iż pewnego dnia „ucałują się sprawiedliwość i pokój”.

 

 

Elizabeth Bazán rscj

 

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA