Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Od niedawna narzucają mi się różne pytania, dotyczące dotychczasowego mojego życia. Jaka była moja relacja z Bogiem, z moją rodziną i z tymi, z którymi dzielę codzienne życie? Potem dostałam zaproszenie siostry Beatrice Elena Torres rscj do uczestnictwa w grupie ludzi świeckich, prowadzoną przez Alicję Merizalde rscj i współudziale innych osób, które chcą się odnowić w duchowości Najświętszego Serca.

 Aby mówić o mojej drodze w tej grupie, należy najpierw powiedzieć, że pomogła mi zastanowić się nad moim życiem i dzisiaj zdaję sobie sprawę, że jestem kobietą uprzywilejowaną: mam rodziców, braci, męża i córki; mam zawód pracownika socjalnego i dobrą pracę w placówce oświatowej prowadzonej przez Siostry Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ale przede wszystkim mam duchowe wsparcie, które mnie przygotowuje do wykonywania zadań ewangelizacyjnych wśród moich uczniów, poprzez nabywanie umiejętności pracy, aby poprawić jakość ich życia.

Poprzez rekolekcje, towarzyszenie siostry Alicji Merizalde i wsparcie moich kolegów i koleżanek, mogłam się zastanowić nad tym, w jaki sposób buduję mój obecny dom. Jaki jest materiał, z którego buduję i na czym się opiera? Które części wciąż trudno mi otworzyć? Do jakich części mojego domu nie wprowadziłam jeszcze Boga?


Uczestnictwo w grupie pozwoliło mi zbliżyć się do sióstr Najświętszego Serca Pana Jezusa, by zidentyfikować się z nimi przez przeżywaną miłość do Serca Jezusowego i płomienny ogień, który nas trawi, aby służyć najbardziej potrzebującym. Łączy mnie silna więź emocjonalna z siostrami, która jest wzmacniana poprzez dzielenie się filozofią i misją wychowawczą św. Magdaleny Zofii Barat.

Spotkania ludzi świeckich i zakonnych zaoferowane naszej grupie z Barranquilla to nowy sposób doświadczenia miłości Boga. My, osoby świeckie, mężczyźni i kobiety, jesteśmy przedłużeniem, uzupełnieniem i wsparciem pracy wykonanej przez zakonnice.  Zgodnie z  Kapitułą Generalną Zgromadzenia z roku 2000, poprzez tę zasadę wzajemności i wspólnej pracy możemy ubogacać jedni drugich .


W naszej grupie uczymy się  „wychodząc z Duchowości, kontemplować przebite Serce Jezusa” w każdym obliczu cierpiącego brata, w każdej sytuacji przemocy, wojny i śmierci, być dla nich, tak jak Maryja, Wcieleniem i Objawieniem ojcowskiego i matczynego serca Boga. Duchowość jest karmiona wewnętrzną ciszą, która jest słuchaniem Ducha Świętego w Słowie Bożym i która poprzez swój wymiar Eucharystyczny daje życie poprzez komunię z innymi". (Dokument wypracowany i przedstawiony przez grupę osób świeckich na Kapitule Prowincjalnej 2007 na pamiątkę Św. Magdaleny Zofii i jej pierwszych towarzyszek.)

 

"Z charyzmatu" - ochrona życia i godności ludzkiej, budowanie alternatywnej polityki religijnej, społecznej i gospodarczej bardziej humanitarnej i sprawiedliwej, to opcja priorytetowa na rzecz najbardziej potrzebujących. "Z naszej misji" - poprzez uczestnictwo w projektach z RSCJ. W naszym przypadku, to zaangażowanie w projekty edukacyjne dla młodzieży w Instituto Técnico Cruzada Social Distrital de Barranquilla, w projekty społeczne, które realizujemy ze studentami Instytutu dla wspierania edukacji zdrowotnej i żywieniowej, jak również poprzez usługi fryzjerskie dla kobiet w ciąży i karmiących matek i osób starszych w niektórych okolicach zachodniego Barranquilla. „Bierzemy udział w realizacji marzeń św. Magdaleny Zofii: formowania adoratorek  Serca Pana Jezusa.” („Wokół ognia”) Podczas naszego ostatniego spotkania mieliśmy okazję zadać sobie pytanie, jak rozwijać krytyczną świadomość dotyczącą powiązań między całym stworzeniem i wydarzeniami które naznaczają nasz świat? W jaki sposób moja modlitwa skłania mnie do życia w zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia? Jak to zobowiązanie wzbogaca moje życie wewnętrzne? Co powinnam zmienić w stylu życia osobistego i społecznego?

Clara Inés Galindo de Torres jest czlonkiem grupy “Duchowość Serca Jezusa”, pracownikiem socjalnym, profesorem rozwoju osobowego poprzez pracę, Koordynatorem Integracji poprzez Środki Techniczne w Instituto Técnico Distrital Cruzada Social de Barranquilla (Kolumbia)

 

 Clara Inés Galindo de Torres
Tłumaczyła z francuskiego s. Krystyna Steffen rscj

 

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA