Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Modlitwy św. Magdaleny Zofii i za jej przyczyną

Inne Modlitwy:


NOWENNA UFNOŚCI DO NAJŚW. SERCA JEZUSA

Przez przyczynę Św. Magdaleny Zofii,
polecamy, o Jezu, Sercu Twemu (tę osobę, tę intencję, tę troskę, tę sprawę).....
spojrzyj, a potem uczyń co Ci Serce Twoje wskaże.
dozwól działać Twojemu Sercu.
o Jezu, liczymy na Ciebie,
ufamy Ci,
oddajemy Ci się zupełnie,
jesteśmy pewne Ciebie!

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEJ MAGDALENY ZOFII

Święta Magdaleno Zofio,
Matko nasza i wzorze nasz,
któraś tak bardzo ukochała Serce Jezusa
i tak ściśle jesteś teraz z Nim zjednoczona.
Zlituj się nad nami i uproś nam tę łaskę,
byśmy żyły i umierały
jako prawdziwe Oblubienice Serca Chrystusa.
Święta Matko nasza,
uproś nam liczne i dobre powołania.

 

KRÓTKA MODLITWA ŚW. MAGDALENY ZOFII

Najświętsze Serce Jezusa, moja światłości,
moja miłości i życie moje!
Spraw, abym znała jedynie Ciebie,
Ciebie jedynie kochała i żyła z Ciebie,
w Tobie, przez Ciebie i dla Ciebie. Amen.
 


MODLITWA ŚW. MAGDALENY ZOFII

Panie Jezu, daj mi serce,
którego usposobienia są podobne do usposobień Twojego Serca,
serce pokorne, znające i kochające swą małość,
serce łagodne, które opanowuje  i ucisza swoje niepokoje,
serce kochające, które współczuje słabościom innych,
serce oderwane, które pragnie jedynie darów Nieba,
serce wolne od miłości własnej, ogarnięte miłością swego Boga, 
którym jedynie się zajmuje, który jest jedynym jego szczęściem i jedynym jego skarbem w czasie i w wieczności. Amen. 

MODLITWA O ROZEZNANIE POWOŁANIA

Panie Jezu, Ty jesteś Prawdą,
proszę Cię o światło Ducha Świętego,
abym umiała odczytać Twoją wolę,
którą przekazujesz mi przez Pismo Święte, osoby i wydarzenia,
a szczególnie przez najgłębsze pragnienia mego serca.

Panie Jezu, Ty jesteś Drogą,
pomóż mi pośród wielu ścieżek prowadzących do Ciebie
rozpoznać tę, na której będę szczęśliwa.

Panie Jezu, Ty jesteś Życiem,
proszę Cię o dar odwagi,
abym podjąwszy życiową decyzję,
z wierną i twórczą miłością,
każdego dnia zawierzała Tobie spełnianie powołania.
Amen.

(s. Alicja Banach rscj)

NOWENNA PRZED PIERWSZYM PIĄTKIEM MIESIĄCA

O Jezu Pośredniku nasz, na każdym ołtarzu wstawiasz się do Ojca,
        za ludźmi braćmi Twymi.
        Włącz nas w zamiary, uczucia i poczynania Serca Twego;
        z Twoją modlitwą - zjednocz nas Jezu,
        z Twoim skupieniem - zjednocz nas Jezu
        z Twoim milczeniem - zjednocz nas Jezu,
        z Twym uwielbieniem - zjednocz nas Jezu,
        z Twym wynagrodzeniem - zjednocz nas Jezu,
        z Twym dziękczynieniem - zjednocz nas Jezu,
        z Twoją miłością - zjednocz nas Jezu,
        z Twoją pokorą - zjednocz nas Jezu,
        z Twym posłuszeństwem - zjednocz nas Jezu,
        z Twoją cichością i pokojem Twoim - zjednocz nas Jezu,
        z Twoją ufnością - zjednocz nas Jezu,
        z Twoją dobrocią - zjednocz nas Jezu,
        z Twoją troską o nawrócenie grzeszników - zjednocz nas Jezu,
        z Twoją żarliwością - zjednocz nas Jezu,
        z każdym Twoim zamiarem - zjednocz nas Jezu,
        z każdym Twym życzeniem - zjednocz nas Jezu,
        NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA;
        - ożywiaj nas swą miłością,
        - oświecaj nas swą mądrością,
        - podtrzymuj nas swą siłą,
        - przebacz nam w swym miłosierdziu,
        - miej cierpliwość z nami,
        - rozporządzaj nami według swej woli,
        - rozpalaj nas swą żarliwością,
        PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE W NAS, A PRZEZ NAS W ŚWIECIE CAŁYM!

AKT ODDANIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI na Pierwszą Sobotę Miesiąca

MATKO PRZEDZIWNA,
        skarbnico pokoju i pogody. PANNO CZYSTA,
        niezawodna Przewodniczko na drodze wiodącej do Niewidzialnego,
        Oto oddajemy się dziś Tobie, powierzamy się Twojej miłości,
        Broń nas przed tym wszystkim, co w nas samych,
        i w otaczającym nas świecie sprzeciwia się Bogu,
        jest przeszkodą do życia z Bogiem i w Bogu,
        i zwiąż nas na zawsze z Twoim Synem,
        Strzeż, o PANI NIEPOKALANA, naszej wierności,
        naucz odkrywać to, co istotne i podtrzymuj głód nieba.
        Czuwaj nad Zgromadzeniem poświęconym Sercu Twego Syna i Twoim.
        Bądź dla niego, dla naszej Przełożonej Generalnej
        i dla każdej z nas, prawdziwie Matką.
        Stań przy nas, pamiętaj o nas i czuwaj nad nami zawsze. AMEN.

AKT ODDANIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA na Pierwszy Piątek Miesiąca

PANIE JEZU, któryś powiedział:
        "Gdy będę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do Siebie"
        spraw, abyśmy patrząc na Ranę Twego Przebitego Boku
        dojrzały w Sercu Twoim niewidzialne źródło życia
        dla Kościoła i świata.
        Żyj w nas Twym pragnieniem jedności.
        Żyj Twą miłością do wszystkich,
        bez względu na to czy uznają lub nie, Twą zbawczą moc.
        Żyj w nas Twym miłosierdziem dla tych,
        którzy Twą miłością gardzą.
        PANIE JEZU,
        w zjednoczeniu z Twoją Eucharystyczną Ofiarą,
        odnawiamy nasze poświęcenie się Twemu Przebitemu Sercu,
        i Niepokalanemu SERCU MARYI,
        Twojej i naszej Matki.
        Składamy Ci w ofierze nasze pragnienie
        szerzenia Twego Królestwa,
        przez służbę Kościołowi i światu.
        Uczyń nas wspaniałomyślnymi
        i dopomóż każdej do własnej odnowy
        i pełniejszego oddania tak,
        abyśmy zjednoczone w Twojej miłości
        żyły przez Ciebie, z Tobą, w Tobie,
        byśmy jako "Jedno serce i jedna dusza"
        stały się znakiem Twej miłości. AMEN

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM s. Czesławy Lorek rscj

Panie, Ty umiłowałeś piękno i prostotę,
dobro i miłosierdzie,
i  dałeś  je  poznać siostrze Czesławie, w której sercu i dłoniach,
spojrzeniu i uśmiechu wyryłeś słowa:
„liczy się tylko miłość”.

Dziś prosimy, niech Jej  wstawiennictwo
Przyczyni  się do wzrostu  świętości  naszego  życia
i pomnoży liczbę naszą, abyśmy w prostocie serca i wielkoduszności
dzień po dniu uobecniały miłość Serca Jezusa
tam gdzie żyjemy i pracujemy.

Siostro Czesławo bądź naszą orędowniczką do Bożego Serca.
         Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają -
           - zmiłuj się nad nami i wysłuchaj nas.
        /  Maria Radlińska  rscj  -  Tarnów 18.12.2008 /

MODLITWA DO MATER ADMIRABILIS

MATKO PRZEDZIWNA, Skarbnico pokoju i pogody, Panno czysta,
niezawodna Przewodniczko na drodze wiodącej do Niewidzialnego –
oto oddajemy się dziś Tobie, powierzamy się Twojej miłości...
Broń nas przed tym wszystkim, co w nas samych i w otaczającym nas świecie
sprzeciwia się Bogu, jest przeszkodą do życia z Bogiem i w Bogu,
i zwiąż nas na zawsze z Twoim Synem.
Strzeż, o Pani Niepokalana, naszej wierności,
naucz odkrywać to, co istotne i podtrzymuj głód nieba.
Czuwaj nad Zgromadzeniem poświęconym Sercu Twego Syna i Twoim
i bądź dla niego, dla naszej Przełożonej Generalnej
i dla każdej z nas prawdziwie Matką.
Stań przy nas, pamiętaj o nas i czuwaj nad nami zawsze. Amen.

O MARYJO OKAŻ MI SIĘ MATKĄ

BĄDŹ MATKĄ MOJEJ MODLITWY:
przypominaj mi o niej, gdy się zbudzę, pomóż mi ją przygotować;
wejdź wraz ze mną do Serca Jezusa, odkryj przede mną Jego niezmierzoną miłość,
Jego pragnienie zbawienia świata,
Jego współczucie wobec wielkich cierpieć ludzi.
Przedłużaj poprzez cały dzień to spojrzenie na Jezusa i zjednoczenie z Nim.
BĄDŹ MATKĄ MOJEJ EUCHARYSTII:
mojego ofiarowania, oddania się Jezusowi, mojej konsekracji- oddania się
„przez Niego, z Nim i w Nim” i przez Jego Serce Bogu Ojcu „za zbawienie świata”.
BĄDŹ MATKĄ MOJEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ:
pragnij Jej dla mnie wieczorem, w nocy, przy obudzeniu.
Przyjmij Ją i uwielbiaj we mnie, dziękuj Jezusowi, kochaj Go za mnie;
ofiaruj Go Ojcu Przedwiecznemu;
ofiaruj mnie z Nim, w Nim i przez Niego Ojcu Przedwiecznemu za zbawienie świata
BĄDŹ MATKĄ MOJEGO ŻYCIA MODLITWY:
mojego powitania Boga, mojej adoracji, moich spowiedzi, różańca,
modlitwy wieczornej i każdej rozmowy z Nim.
BĄDŹ MATKĄ KAŻDEGO MOJEGO KROKU:
naucz mnie chodzić w miłości, być wszędzie z Bogiem.
BĄDŹ MATKĄ WSZYSTKICH MOICH CZYNÓW I KONTAKTÓW Z LUDŹMI:
Matką moich słów, chwil odpoczynku, wszystkich spotkań z ludźmi,
strzeż we mnie swobodnego przejścia Miłości.
BĄDŹ MATKĄ MOJEJ PRACY:
delikatnej wierności, wielkodusznej odwagi, codziennego obowiązku.
BĄDŹ MATKĄ ŻYCIA JEZUSA WE MNIE:
Jego obecności w moim serce,
Jego życia ukrytego, oddanego poprzez moje człowieczeństwo,
Jego dzieła miłości, jego życia ofiarowanego we mnie Ojcu Przedwiecznemu
za zbawienie świata. Amen.

MODLITWA DO ŚWIĘTEJ FILIPINY

 ŚWIĘTA FILIPINO!
Pełna odwagi wobec cierpienia i niezrozumienia,
uproś nam siłę moralną.
       Pokorna, gorąca i bezinteresowna w przyjaźni,
       naucz nas kochać ludzi Sercem Pana Jezusa.
Niestrudzona w walce o Królestwo Chrystusowe,
udziel nam swego zapału.
         Żywy przykładzie modlitwy,
         pomóż nam żyć naszą duchowością
         wcielenia i tajemnicy paschalnej.
Kierująca miłość misjonarską ku najuboższym,
uproś nam gorliwość w pracy dla Królestwa Bożego.
          Cierpliwa w oczekiwaniu na godzinę wezwania Pana,
          naucz nas nadziei.
Wytrwała w swym oddaniu dla ludów pogańskich,
Otwórz nasze serca dla braci tubylców.
           Niedościgła adoratorko Jezusa w Eucharystii,
           udziel nam twego pragnienia całkowitego oddania.
Nasza przodowniczko w Trzecim Świecie,
uproś nam łaskę prawdziwego opowiedzenia się po stronie ubogich.
            Wzorze ubóstwa i całkowitego ogołocenia
             naucz nas zapomnienia o sobie.
Módl się za nami św. Filipino, do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
któremu poświęciłaś zupełnie swoje życie. Amen.

MODLITWA INDIAN POTAWATOMI NA WIEŚĆ O ŚMIERCI FILIPINY

Wielki Duchu, oto idzie ku tobie.
Wkrótce przybędzie.
Umocnij jej ducha i czuwaj nad jej drogą.
Pozwól, by nasze trawy szeptały o jej przybyciu do ciebie,
by fale Missisipi śpiewały o jej powrocie.
Pokaż tego ranka kolory wszystkich kwiatów czterech pór roku.
Niech zakwitną razem na jej cześć.
Niech kos wygwizduje wszystkie uczucia naszych serc.
Jesteśmy smutni; była naszą siostrą.
Jesteśmy także szczęśliwi: jest twoim dzieckiem.
Jesteśmy zmartwieni; odległość nie pozwala nam narzucić okrycia na jej ramiona.
(Nauczyła nas tkać, a patrząc nań, myśmy nauczyli się modlić).
Spraw, by słońce rozbłysło nad jej serdecznością,
a pełnia księżyca przypominała godziny,
jakie spędziła na modlitwie w tym namiocie.

Nasza wieś będzie się modliła całą noc.
Na jej cześć wódz zarządził post do jutra.
Będziemy się modlić w namiocie, który do niej należał,
za nasze dwa narody i za wszystkie miejsca na mapie świata,
którą nam pozostawiła w spuściźnie.
Stworzycielu, wysłuchaj naszą modlitwę za nią,
za te łąki, drzewa i rzeki, za dalekie góry i za strumień, z którym płyną nasze łzy.
Wysłuchaj próśb za nasze dzieci, niechaj pamiętają, czego je nauczyła.
A podczas księżycowych nocy niechaj powtarzają jej imię,
imię największe pośród twoich wybranek.

NOWENNA PRZEZ PRZYCZYNĘ ŚW. MAGDALENY ZOFII

Panie Jezu, któryś powiedział:
"Proście, a otrzymacie, kołaczcie, a będzie wam otworzone" - oto przychodzimy kołatać do drzwi Serca Twego i prosić gorąco, abyś nam dał tę łaskę, o która Cię błagamy ...
O Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami i wysłuchaj nas przez przyczynę świętej Magdaleny Zofii.

Panie Jezu, któryś powiedział:
"Gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, a rzekli do tej góry: idź, przenieś się stąd na inne miejsce, ona by się przeniosła i nic nie byłoby dla was niemożliwym", wołamy do Ciebie z tą wiarą, która przenosi góry:
O Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami i wysłuchaj nas przez przyczynę świętej Magdaleny Zofii.

I razem ze ślepcem, wznoszącym głos modlitwy, powtarzamy z całym zapałem naszej wiary i nadziei:
O Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami i wysłuchaj nas przez przyczynę świętej Magdaleny Zofii.

Panie Jezu, któryś przywracał wzrok ślepym i mówił do nich: "Niech wam się stanie wg waszej wiary", i do kobiety kananejskiej: "Niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie jako chcesz" - my wierzymy w Ciebie, ale wzmocnij nasza wiarę. Ufamy, że nadzieja nasza zawodu nie dozna i że za łaską Twoją modlitwa nasza stanie się godną dojść do Serca Twojego.
O Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami i wysłuchaj nas przez przyczynę świętej Magdaleny Zofii.

Panie Jezu, pomnij, że kiedyś leczyłeś wszelkie kalectwa i niemoce, pomnij na słowa Ewangelii, że "Tłumy cisnęły się, aby dotknąć się Ciebie, i że moc Twoja uzdrawiała wielu", rzeknij i do nas to słowo: "Idź i niech ci się stanie wg wiary twojej".
O Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami i wysłuchaj nas przez przyczynę świętej Magdaleny Zofii.

Módlmy się:

Święta Magdaleno Zofio, która tak dziwnie zostałaś wybraną od Boga na to, aby szerzyć cześć Najświętszego Serca Jezusowego i miłością ku Niemu wszystkie serca zapalać, i która tak wiernie spełniłaś to posłannictwo, przyjmij w tym dniu hołd naszej ufności i modlitwy. Pociągnij nas za sobą, prowadź na drogę słodyczy i pokory, roznieć w naszych sercach ogień tego zapału, jakim Serce Twoje gorzało i spraw, abyśmy pod Twoją opieką zasłużyli sobie na to, by imiona nasze wyryte zostały w Boskim Sercu Jezusa i w Nim znalazły schronienie w czasie i w wieczności. Amen.

ULUBIONA MODLITWA ŚW. FILIPINY

O Przedwieczny Ojcze,
przychodzę do Ciebie przez Serce mojego Jezusa,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem.
Przez to Najświętsze Serce adoruję Cię za tych,
którzy Cię nie adorują,
kocham Cię za tych,
którzy Cię nie kochają.
Pełna wdzięczności rozpoznaję CIę jako mojego Boga.

LITANIA DO ŚW. MAGDALENY ZOFII BARAT

Kyrie, eleison, Chryste, eleison,
Kyrie, eleison Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Magdaleno Zofio, od dzieciństwa wyposażona łaskami Bożymi,
módl się za nami
wzorze posłuszeństwa prawu Bożemu,
od Boga wybrana, by wszystkim dać poznać i ukochać Serce Jezusa,
tak wierna powołaniu swemu,
gorliwie naśladująca Serce Jezusa,
z Sercem Jezusa ściśle zjednoczona,
gorejąca pragnieniem zdobywania dusz dla Chrystusa,
wzorze apostołów Serca Jezusa,
która przez całe życie szerzyłaś królestwo Serca Bożego,
która dałaś zastępy czcicielek i apostołów Serca Jezusa,
która kształciłaś dusze mężne, aby przez nie szerzyć prawdziwego ducha chrześcijańskiego,
która wychowując młodzież zaszczepiałaś w świecie miłość Boskiego Serca,
która nauczyłaś nas widzieć w Sercu Jezusa źródło wszelkiej mocy i siły,
która opierałaś wszelką pobożność na wierności obowiązkom,
która nauczyłaś nas wierności w najmniejszych sprawach,
która zrozumiałaś, że cierpienie jest dowodem miłości Bożej,
wzorze nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu,
wynagradzająca żarliwą pobożnością zniewagi wyrządzone Sercu Jezusowemu,
wyniesiona dzięki swej miłości i pokorze do chwały wiecznej,
Matko i opiekunko dzieci i młodzieży,
Matko i Patronko naszej parafii.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami św. Magdaleno Zofio,
byśmy się stali godnymi obietnic Najświętszego Serca Jezusa.

Módlmy się: Święta Magdaleno Zofio, Bóg tak przedziwnie Cię wybrał, by dać poznać i ukochać Boskie Serce Jezusa, a któraś pozostała zawsze wierna Twemu powołaniu, przyjmij dziś od nas hołd naszej ufności i nasze modlitwy. Pociągnij nas w swoje ślady drogą cichości i pokory, zapal nasze serca tą żarliwością, jaka w Twoim sercu płonęła, abyśmy pod Twoją opieką zasłużyli na zapisanie imion naszych w Najświętszym Sercu Jezusa i mogli w Nim mieszkać teraz i na wieki. Amen.

MODLITWA ZA ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Panie Jezu, który przez ranę Swego Serca
objawiłeś bezgraniczną miłość Boga Ojca.
Prosimy, aby Zgromadzenie Sacré-Coeur,
które w Tobie ma swoje źródło,
było odbiciem tej miłości w świecie.
Niech każda Siostra,
czerpiąc siły z Eucharystii,
czyni z siebie dar dla innych.
Panie bądź dla nich
umocnieniem w trudnościach,
wsparciem w przeciwnościach,
przebaczeniem w słabościach.
Bądź dla nich jedynym źródłem miłości.
Panie Jezu, prosimy
rozpal żarliwością dziewczęta,
które tak jak święta Magdalena Zofia,
bez wahania i z odwagą
będą oddawać życie
dla chwały Twego Serca.
Serce Jezusa
wszelkiej chwały najgodniejsze,
Ciebie prosimy wysłuchaj nas.
s. Maria Radlińska rscj

MODLITWA O POWOŁANIA DO NASZEGO ZGROMADZENIA

Boże, którego mocą jest miłość,
i którego serce jest bezkresne.
Ty wezwałeś nas, byśmy odkrywały
i ukazywały Twoją miłość,
żyjąc jako kobiety w zranionym Sercu Jezusa Chrystusa,
uważne zarówno na Twoją obecność,
jak również na obecność naszych sióstr i braci.
Spraw, byśmy wiernie odpowiadały na Twoje pragnienia,
żyły kontemplacją i komunią,
umiały wspaniałomyślnie przebaczać i żarliwie służyć sprawiedliwości,
Niech nasze świadectwo zwróci uwagę innych kobiet,
na naszą duchowość i pełnioną misję.
Przyłącz do nas te, które pokochały Jezusa miłością osobistą,
które mają wielkie serce, i pragną ukazywać światu Twoje oblicze.
Daj nam współtowarzyszki które, mimo dwuznaczności tego wieku,
pochylą się z miłością nad światem,
by zakorzenić go w Tobie,
Wezwij do Zgromadzenia Najświętszego Serca kobiety,
wspaniałomyślne i radosne jak MAGDALENA ZOFIA,
odważne i mocne jak Filipina,
i odnów w nas samych te postawy i cechy serca.
Prosimy Cię o to wszystko z ufnością i nadzieją,
przez Chrystusa Zmartwychwstałego i królującego
w jedności z Tobą, i z Duchem Świętym,
za przyczyną Niepokalanej i Wniebowziętej Maryi,
Jego i naszej Matki. AMEN.

MODLITWA ZA KAPŁANÓW

/podyktowana przez Pana Jezusa s. Józefie Menendez RSCJ/

O mój Jezu, przez Twoje Serca tak bardzo kochające,
błagam Cię byś zapalił gorliwością Twej miłości i Twej chwały
wszystkich kapłanów świata,
wszystkich misjonarzy,
wszystkich, którzy są odpowiedzialni za głoszenie Twego boskiego Słowa,
aby ogarnięci świętym zapałem, wyrywali dusze szatanowi
i prowadzili je do Twego Serca,
gdzie będą Cię chwalić na wieki. Amen.

DROGA KRZYŻOWA NA PODSTAWIE MYŚLI ŚW. MAGDALENY ZOFII BARAT

+ Stacja 1 +
Jezus na śmierć skazany


„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone” (Łk 6,37).
       * „Jeśli każdy z nas będzie szukać we wszystkim Jezusa, nie własnego interesu, wtenczas łatwo dojdzie się do porozumienia. Nasze własne pretensje wszystko psują. Umiłujmy pokorę, a trudności usuną nam się z drogi”.
       * „Bądźcie pokorni, ale nie pokorą polegającą na słowach i przelotnych uczuciach, ale taką, by wam serce przepełniała radość, gdy was inni uważać będą za niedoskonałych i nędznych, gdy wam to dadzą poznać przez napomnienie, obojętność lub wzgardę”.
       * „Niechaj inni nas wyprzedzają, niech o nas zapomną, niechaj nawet nami pogardzają, my jedno tylko powtarzajmy: słusznie to mi się należy”.

+ Stacja 2 +
Jezus bierze krzyż na swe ramiona


„Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23).
       * „Brzemię Chrystusa jest słodkie i lekkie, lecz tylko dla dusz wiernych i żarliwych. Bolesne i ciężkie staje się ono dla dusz słabych, leniwych, a zwłaszcza dla letnich”.
       * „Dźwiga ono tego kto je dźwiga, lecz przygniata tego, kto je wlecze”.

+ Stacja 3 +
Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem


„Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł” (1 Kor 10,12).
       * „Powinniśmy z wdzięcznością przyjmować z ręki Bożej i zło i dobro, zarówno bowiem jedno, jak i drugie przyczynia się do naszej doskonałości, o ile potrafimy z niego skorzystać”.
       * „Odrobina próżności, jeden zwrot ku sobie, mogą zamknąć źródło łaski. Jezus jest bardzo zazdrosny o swe dary – przychodzą one od Niego i powinny wracać do swego źródła”.

+ Stacja 4 +
Jezus spotyka swoją Matkę


„Jezus im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8,21).
       * „We wszystkim należy szukać raczej tego, co jest miłe Bogu, niż tego, co nam jest miłym”.
       * „Jesteśmy wezwani, by wypełniać przykazanie, które Jezus nazwał „swoim” przykazaniem miłości”.
       * „Z miłością ku Bożemu Sercu wznieśmy się ponad naturę, ponad ludzką roztropność. Działajmy w duchu wiary i dla spełnienia woli Bożej”.

+ Stacja 5 +
Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi


„Tak bowiem jest: Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 10, 6-7).
       * „O jakże czasy, w których żyjemy, żądają od nas żarliwości, wierności i wspaniałomyślności. Wejdźmy na tę drogę: nasz czas i trud pójdą na marne, jeśli nie osiągniemy tego potrójnego celu”.

+ Stacja 6 +
Weronika ociera twarz Jezusowi


„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).
       * „Jedna zbawiona dusza znaczy więcej niż nasze życie”.
       * „Tylko miłością, tym łącznikiem i zjednoczeniem, możemy zbawić dusze. Jeśli ona osłabnie, wtenczas równocześnie wszystkie nasze środki zawiodą”.
       * „Wszystkie nasze czyny są z natury swej niby ołów – podłe i bez wartości – lecz zjednoczone z działaniem Jezusa, zmieniają się w najczystsze złoto”.

+ Stacja 7 +
Jezus drugi raz upada pod krzyżem


„A my, którzy jesteśmy mocni [w wierze], powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. (...) Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego, ale jak napisano: Urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na Mnie” (Rz 15, 1.3).
       * „Zbawiciel nasz znosi nędze dusz, kocha dusze tą miłością przedwieczną, uniewinnia je i przebacza im winy; a my – ileż więcej mamy powodów, by znosić naszych bliźnich”.
       * „Trudno jest wszystkim dogodzić, starajmy się jednak zrobić jak najlepiej i trwajmy w pokoju”.

+ Stacja 8 +
Jezus upomina płaczące niewiasty


„Wy jesteście solą dla ziemi (...). Wy jesteście światłem dla świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,13-16).
       * „Straszne są spustoszenia, jakie w duszy czyni pycha. Przykład Zbawiciela jakby nie istniał dla tych biednych dusz, zawsze wpatrzonych tylko w siebie i niezadowolonych”.
       * „Jeżeli nasze serca nie będą opróżnione, nie będzie w nich miejsca na dary Boże. Trzeba nieodwołalnie z nich usunąć wszelkie szukanie siebie, miłość własną, słowem wszystko, co może je wypełniać poza Bogiem”.
       * „Prawda, że nie można pozbyć się swego charakteru tak jak się zdejmuje suknię. Jest to praca całego życia. Wynik osiągniemy przy pomocy łaski Bożej i przy nieustannym wysiłku”.
       * „Bez umartwienia i bez pokory nie ma świętości”.

+ Stacja 9 +
Jezus trzeci raz upada pod krzyżem


„Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12,7-9).
       * „Niech was nie dziwią wasze nędze, nie zagłębiajcie się w nich, ale ze wzmożoną ufnością spieszcie do źródeł Boskich obfitości. Tym szczodrzej na was spłyną, im większą napotkają nicość i próżnię”.
       * „Choćbyśmy w ciągu dnia tysiąc razy upadli, jeśli wieczorem – przy rachunku sumienia – powstajemy na obie nogi, możemy radować się zwycięstwem”.

+ Stacja 10 +
Jezus odarty z szat


„A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, aby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!” (Mt 5, 39-41).
       * „Najlepszym środkiem na wszystko jest pokora, nawet wobec tych, względem których się nie zawiniło”.
       * „Upokarzać się nawet wówczas, gdy mamy rację, powinno stać się naszą drugą naturą”.
       * „Jeżeli Bóg żąda od nas skrawka, oddajmy Mu całą szatę”.
       * „Mędrcom wystarcza mało. Jeszcze mniej wystarcza świętym”.
       * „Bóg dostatecznie jest dobry i potężny, aby zastąpić nam wszystko”.

+ Stacja 11 +
Jezus przybity do krzyża


„Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni; obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele” (2 Kor 4, 7-10).
       * „Potrzeba nam utrzymania się w stanie obojętności w stosunku do tego, czego byśmy pragnęli, co się nam podoba. Pan Bóg chce dla nas tego krzyża, który wybrał też dla Siebie”.
       * „Trwajmy w naszej maleńkości i nicości (...). Chlubmy się naszym poniżeniem i zagłębiajmy się w nim, a znajdziemy Jezusa, ten najcenniejszy klejnot nieba i ziemi”.
       * „On dopełni nasze braki, byleby ufność nasza ku Niemu była bez granic”.
       * „Bóg widzi intencję i nagradza ją, a nie wyniki, które nie zawsze są od nas zależne”.

+ Stacja 12 +
Jezus umiera na krzyżu


„Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powody Mnie i Ewangelii, zachowa je” (Mk 8,35).
       * „Gdzie umiera natura, tam rodzi się łaska”.

+ Stacja 13 +
Jezus zdjęty z krzyża i oddany Matce


„Symeon (...) rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.” (Łk 2,34-35).
       * „Nie cofajmy się nigdy przed tym, co nas kosztuje. Nie lękajmy się nigdy tego, co nas kosztuje”.
       * „Nie lękajmy się cierpienia, bo ono daje wzrost naszej duszy”.
       * „Trzeba cierpieć, by osiągnąć Boga – doprawdy zbyt często o tym zapominamy”.

+ Stacja 14 +
Jezus złożony w grobie


„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24).
       * „Serce zjednoczone z Jezusem jest jak ziarno, które przynosi stokrotny plon”.

Zakończenie:

       „Niechaj moje milczenie, o Panie, uczyni miejsce dla Twego słowa,
              mój odpoczynek – dla Twego działania,
              moja śmierć - dla Twego życia”.
Przygotowała s. Anna Żamojda RSCJ
© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA