Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać. (Mk 12,28b-34) 

Modlitwa przygotowawcza:
Poprosić Pana Boga, aby wszystkie myśli, postanowienia, zamiary, uczynki były w sposób czysty skierowane ku służbie i większej chwale Jego Majestatu. 

Obraz:
Przywołaj w wyobraźni osobę, którą kochasz.

Prośba o owoc:
O głębsze poznanie co znaczy kochać Boga, bliźniego i siebie samego.

 

  1. Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?

Jak ty odpowiedziałbyś na to pytanie? Czy któreś z przykazań jest dla ciebie najważniejsze? Przykazania dał Bóg Izraelowi, ale Dekalog obowiązuje także chrześcijan. Popatrz na twoją postawę serca w relacji z Bogiem – ile jest w tobie starotestametalnego myślenia: ‘spełniłem/nie spełniłem’, ‘zachowałem/przekroczyłem’, itp.– na ile wciąż traktujesz Boga jak sędziego? Najczęściej przypominamy sobie o przykazaniach przed spowiedzią. Biorąc pod uwagę odpowiedź Jezusa na pytanie postawione mu przez uczonego w Piśmie, zastanów się jak często kryterium w przygotowaniu do tego sakramentu jest dla ciebie miłość? Czy osądzasz swoje serce przed Bogiem także według tego najważniejszego i pierwszego przykazania?

 

  1. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.”

Czy można komuś kazać kochać? Miłość zakłada przecież wolność. Jak więc należy rozumieć przykazania, o których mówi Bóg? Przykazania są pewnym żądaniem, a ich teologiczne znaczenie wynika z przymierza zawartego na Synaju między Bogiem a Jego ludem (głównie Dekalog). Są one m.in. przejawem odpowiedzialności Boga za swój lud, do którego ma On wyłączne prawo. Przykazanie jest więc odpowiedzią człowieka na miłość Boga. W jaki sposób można na nią odpowiedzieć? Kochać – całym sobą, we wszystkich wymiarach: sercem, duszą, umysłem, ciałem. W określeniach tych zawiera się wola, sumienie, myśli, pragnienia, uczucia, decyzje – całe życie. Jak rozumiesz to przykazanie? Co dla ciebie, w konkrecie twojego życia, oznacza kochać Boga? Miłość jest bardzo szerokim zagadnieniem – warto nazwać bardzo precyzyjnie jak ją dziś rozumiesz i przeżywasz.

 

  1. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

W tym przykazaniu łączą się dwa ważne tematy: miłość własna i miłość względem drugiego. Często łatwiej kochać innego człowieka niż siebie (nie chodzi oczywiście o egoizm). Warto więc byś zastanowił się czy dobrze rozumiesz miłość bliźniego. Czy to co czynisz dobrego dla innych, z taką samą miłością czynisz względem siebie? Przywołaj w tym miejscu konkretne osoby i pomyśl jak je kochasz, a jak siebie? Jezus wyraźnie wskazuje na powiązanie tych dwóch miłości. Jeśli nie kocham siebie, jak będę umiał kochać drugiego człowieka? Jeśli zauważasz jakiś problem z miłością własną – pomyśl, co możesz zrobić, zmienić w tym obszarze?

 

Rozmowa końcowa:

Serce Jezusa to symbol miłości Boga. On kocha i pragnie cię uczyć kochać. Porozmawiaj z Nim jak z przyjacielem, Serce z sercem, o tym wszystkim co zrodziło się w tobie podczas modlitwy. Możesz Go na koniec prosić: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego”.


Ojcze Nasz.

Przygotowała Kinga Waliszewska

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA