Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę». Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa "O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją». (Łk 20, 27-38)

 

Modlitwa przygotowawcza: Proszę, aby wszystkie moje decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku chwale Boskiego Majestatu

Wyobrażenie miejsca: wyobrażę sobie spotkanie Jezusa z saduceuszami

Prośba o owoc medytacji: abym przeżywał swoje życie w perspektywie zmartwychwstania

 

  1. Wiara w zmartwychwstanie ciała

Saduceusze stanowili część arystokracji kapłańskiej, która nie przyjmowała prawdy o zmartwychwstaniu. Za saduceuszami można zobaczyć ludzi, dla których zmartwychwstanie nie miało żadnego wpływu na ich sposób życia.

Jak prawda o zmartwychwstaniu wpływa na moje codzienne wybory? W czym się wyraża? Jak wpływa na relacje z bliskimi? Czy jest w nich coraz więcej wolności? Jak wpływa na mój stosunek do rzeczy, które posiadam?

 

  1. W oczekiwaniu na spełnienie obietnicy

W czasach Jezusa obowiązywało prawo lewiratu, nakaz, aby wdowa poślubiła brata lub bliskiego kuzyna zmarłego męża. Prawo to miało zagwarantować każdemu mężczyźnie potomka. Dawało możliwość ojcom oglądania Mesjasza, przynajmniej oczami synów.

Po zmartwychwstaniu Jezusa mamy łaskę oglądania Mesjasza, doświadczania Jego obecności w naszym życiu już tu na ziemi. Poproszę, żeby Bóg pokazał mi przeszkody, które mnie od Niego oddzielają.

 

  1. W Kogo wierzę?

Co Bóg mówi o sobie? Bóg objawił się Mojżeszowi jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie jest Bogiem sam dla siebie, ale określił siebie jako Bóg "czyimś". Jego tożsamość wyraża się w relacji do człowieka. Wyraża się także w przynależności do człowieka. Należy do nas, tak jak my należymy do Niego.

Jakiego Boga ja doświadczam? Czy moje doświadczenie pokrywa się z tym, co Bóg objawił o sobie? Poproszę, aby Bóg pokazał mi w czym wyraża się Jego bliskość? Stanę przed Bogiem z tym wszystkim, co odkrywam w moim sercu. Posłucham, tego co On mi chce powiedzieć.

 

Zakończę modlitwą: Wierzę w Boga

Przygotowała s. Barbara Olejnik rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA