Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. a to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». Mt 24, 37-44

 

Przygotowanie bliższe

 

Wybierz dogodną pozycję i miejsce Twojej modlitwy. Umieść ikonę w zasięgu wzroku. Rozpocznij medytację od uświadomienia sobie obecności Boga

Proś o owoc tej medytacji: o wdzięczność Bogu za dar życia, zaproszenie do życia
z Nim tu na ziemi i perspektywę życia w obecności Bożej na zawsze.

Powoli czytaj tekst św.Mateusza zatrzymując się nad słowami, które cię poruszają.

 

  • Patrząc na ikonę uświadom sobie, że Bóg nie pragnie zniszczenia świata, chce jedynie, by ludzie się zmieniali, by budzili się duchowo do nowego życia.
  • Pomyśl jak bardzo sam tekst biblijny jest wymagający. Jezus prosi nas
    o czujność, o pamięć o tym, że powróci On do nas w chwili całkowicie nieoczekiwanej, podobnie jak nagłe było nadejście potopu w historii Noego.
    Nikt nie wie kiedy godzina powrotu Pana nastąpi.
  • Postaw sobie pytanie, czym wypełniasz ten czas oczekiwania.

 

Spróbuj w tej perspektywie spojrzeć na swoje życie i proś Jezusa, by pomógł Ci wypełnić Twe życie wiarą i dobrymi czynami, bo sama wiara bez uczynków jest martwa.

 

Modlitwa końcowa (możesz ją przeżyć patrząc przez okno, idąc do parku lub ogrodu.)

 

Jeśli to możliwe, zakończ modlitwę patrząc na kolory jesieni i zimy, obserwując ścielące się po ziemi mgły. Przypatruj się drzewom tracącym liście
i gałęziom gubiącym soki. Pomyśl o przyrodzie, która we właściwy dla siebie sposób, wchodzi w zadumę. Śpiew ptaków staje się bardziej dyskretny, by nie przerywać ciszy dłuższych nocy. Wszystko po to, by na wiosnę powstało nowe życie. Niech to kontemplacyjne spojrzenie na przyrodę pomoże Ci jeszcze bardziej obudzić w Tobie wdzięczność, nadzieję i wiarę, że Bóg czuwa nad światem i Tobą.

Ojcze nasz….

 

Przygotowała s. Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA