Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem». (Mt 2, 13-15. 19-23)

 

Modlitwa przygotowawcza: Poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Chwale Serca Jezusa.

Wyobraź sobie Józefa z rodziną, którzy w sytuacji zagrożenia życia uciekają w środku nocy w bezpieczne miejsce.

Proś o łaskę pogłębiania relacji z Bogiem tak, by serce było wrażliwe na rozpoznawanie Jego obecności i działania w twojej codzienności.

 

  1. Osobisty alfabet

Józef widzi Anioła we śnie kilka razy, lecz nic nie wiemy o tym, aby widział Go również na jawie. Każdy wierzący porozumiewa się z Bogiem za pomocą innego "alfabetu", czyli systemu znaków, który jest zrozumiały jedynie dla nich, w ich relacji. Dla Józefa jest to język snów. Dla innego człowieka będzie to intuicja, jeszcze inny znajduje potwierdzenie Bożej odpowiedzi w dobrej radzie zaufanej osoby.

Jaka jest specyfika języka między tobą a Bogiem? Jak Go rozpoznajesz - co uznajesz za potwierdzenie Bożej obecności i działania w swoim życiu?

 

  1. Józef wierny misji troszczenia się o życie Jezusa i Maryi

Ufna, uległa i mężna postawa Józefa wobec treści snów może nas dziś zaskakiwać prostotą jego konkretnej i - wydaje się - natychmiastowej odpowiedzi. Nasze czasy naznaczone są wielością możliwości, a przez to często opóźniamy decyzje, analizujemy, podważamy, szukamy racjonalnych powodów. Prawdopodobnie Józefowi nie brakowało w drodze nurtujące myśli i pytania, jednak na pierwszym miejscu było pójście za głosem Boga i dobro bliskich. Rozpoznane wewnętrzne przekonanie daje mu klarowność względem decyzji. On idzie, ponieważ jest wierny misji powierzonej mu przez Boga - misji chronienia życia Maryi i Jezusa.

Jakimi kryteriami kierujesz się przy podejmowaniu decyzji? Jaka hierarchia wartości towarzyszy ci w tym procesie?

 

  1. Józef, który chroni życie wewnętrzne

Prostota odpowiedzi Józefa pokazuje nam głębokość jego relacji z Bogiem, o której nie słyszymy bezpośrednio w Ewangelii. Jednak patrząc na decyzje i zachowanie Józefa możemy być pewni, że potrzeba czasu na budowanie przyjaźni nacechowanej takim zaufaniem. A więc Józef ma za sobą lata pielęgnowania relacji z Bogiem, troszczy się o życie wewnętrzne, które pozwala jego wrażliwemu sercu usłyszeć i rozpoznać głos Boga w widzeniu Anioła. Posłuszeństwo Józefa ma swoje źródło w głębokiej zażyłości z Panem. Bliskość osobistej relacji z Bogiem owocuje u Józefa prostotą i odwagą, która podejmuje trudy, aby troszczyć się o Życie powierzone mu w opiekę. Doświadczenie miłości Boga daje mu siłę do podjęcia trudów pielgrzymki i oddawania życia kochanym osobom.

 Jak pielęgnujesz swoją relację z Bogiem? Co ją charakteryzuje? Czego w niej pragniesz? A czego pragnie Bóg?

 

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym, co poruszyło najbardziej twoje serce w spotkaniu z Nim lub ze świętym Józefem o tym, co dotyka cię w jego postawie i decyzjach.

Ojcze nasz

Przygotowała s. Alicja Banach rscj

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA