Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza.

Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Mt 5, 17-37

 

Modlitwa przygotowawcza: Poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Chwale Serca Jezusa.

Wyobraź sobie miłujące spojrzenie Jezusa i stań w Jego obecności.

Prośba o owoc: Proś o łaskę czystości serca.

 

 

  1. Jezus nie przyszedł aby znieść Prawo czy Proroków, ale aby je wypełnić.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam, że nie prawo samo w osobie jest pierwsze lecz relacja i miłość bliźniego. Przestrzeganie wszystkich praw i nakazów jest zupełnie puste i nie przynoszące żadnego dobra, gdy nie potrafimy żyć miłością, przebaczeniem w relacjach z bliźnimi.

Zatrzymaj się przez chwilę nad swoimi relacjami, może w sposób szczególny nad tymi, które są trudne, w których doświadczyłeś zranienia, które wymagają przebaczenia. Opowiedz o nich Jezusowi poproś aby pomógł Ci wyjść z miłością do tych osób.

 

  1. Jeśli Twoje oko jest powodem grzechu wyłup je, jeśli ręka odetnij ją.

Jezus kieruje nas w głąb. Poprzez tą radykalną metaforę zaprasza nas do wejścia w głąb swojego serca i przyjrzenia się motywacjom i przyczyną naszych grzechów, słabości. Pokazuje, że nie sam ostateczny czyn jest najważniejszy, bo on jest jedynie wyrazem tego co dzieje się we wnętrzu człowieka.

Może zmagasz się w swoim życiu z jakimś grzechem, słabością, która wciąż powraca. Stań przed Jezusem teraz z tą trudnością, opowiedz o niej i poproś, aby Jezus pokazał Ci skąd ona się bierze, co jest jej źródłem. Może wynika ona z jakiegoś braku, z jakiejś niezaspokojonej potrzeby, nieakceptacji siebie lub innych. Wraz z Jezusem spójrz w głąb swojego serce.

 

  1. Na koniec Ewangelii Jezus mówi „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie.”

To postawa czystości, pewnej spójności wnętrza człowieka z jego czynami.

 

Na koniec tej modlitwy stań przed Jezusem z wszystkimi poruszeniami tej modlitwy, powierzaj Mu to co stanowi dla Ciebie wyzwanie i proś o taka czystość.

Ojcze nasz…

Przygotowała s. Dorota Piesak rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA