Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Przygotowanie dalsze

W medytacji może nam pomóc  ikona „Jestem chlebem żywym” 

Wieczorem, przed zaśnięciem przeczytaj Słowo Boże

Jezus powiedział do Żydów: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata". Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: "Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?" Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki".(J 6, 51-58)

 

Przygotowanie bliższe

Wybierz dogodną pozycję i miejsce Twojej modlitwy. Umieść ikonę w zasięgu  wzroku. Rozpocznij medytację od uświadomienia  sobie obecności Boga.

  • Proś o owoc tej medytacji:

o wdzięczność Jezusowi za dar Eucharystii i pomoc w trwaniu w Jego miłości.

  • Powoli czytaj tekst Ewangelii śwJana  zatrzymując się nad słowami, które cię poruszają.

 

Puncta do medytacji

 

  1. OCHRONA

TAJEMNICA EUCHARYSTII – SEKRET MILOSCI

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Dla Hebrajczyków ciało i krew oznaczają całą osobę. Jezus więc wybrał   właśnie ten  sposób, by  ukazać  niezwykłą  intymność  relacji z nami. Proponuje relację zaufania i bliskości.  Daje nam schronienie w swoim Sercu.  Dzięki Eucharystii pogłębia się nasza relacja z Nim.

Spożywany codzienny posiłek ulega przemianie w naszym organizmie. Poprzez  Eucharystię Chrystus nas przemienia w Siebie, stajemy się tym, co spożywamy.

 

  1. ROZWÓJ

CHLEB DAJĄCY ŻYCIE WIECZNE

Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Zwykły chleb  pomaga zachować życie na ziemi, ale ulega zniszczeniu.  Chleb dający życie wieczne  wzmacnia  wewnętrznie człowieka, daje mu siły do znoszenia cierpień i przeciwności, do dobrego życia. Kto go spożywa nie podlega śmierci. 

 

  1. ZJEDNOCZENIE

UCZTA

Spotykamy się z Bogiem w tajemniczy sposób.  Spożywanie Ciała i picie Krwi nabierają nowego, głębokiego znaczenia. Bóg obdarza nas Samym Sobą , formuje nas do czynienia daru z siebie.  Ciało i Krew Jezusa, które przyjmujemy wzmacnia
 i podtrzymuje nasze siły duchowe, łączy nas z innymi w jedno Ciało.

Jezus ukazuje gościnność Boga. Zapewnia, że  wszyscy są zaproszeni na Boską Ucztę.  W miarę upływu lat pozwalamy Mu coraz bardziej upodabniać się  do Niego we wszystkich aspektach życia:  stawać się osobami otwartymi,  miłosiernymi, cierpliwymi, gościnnymi , wrażliwymi na cierpienia wokół nas, dzielącymi  się dobrem z innymi.   Dzięki Eucharystii składamy  na ołtarzu nasze prace, radości, smutki, nasze życie, to co przeżywa ludzkość wczoraj, dziś i jutro. Prosimy, by stawały się  Ciałem i Krwią Chrystusa.

Stawaj się tym  co kontemplujesz, kontempluj to co otrzymujesz,  jesteś Ciałem Chrystusa.

Św. Augustyn

 

Modlitwa końcowa

Dzięki Ci Panie za ten czas modlitwy. Spraw, by  każdego dnia towarzyszyła mi świadomość Twojej obecności  i bliskości. Przemieniaj mnie w Siebie coraz bardziej według Twej woli. Amen

  Przygotowała s. Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA