Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (Mt 9,36-10,8)

 

Modlitwa przygotowawcza: Aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane ku chwale Boga.

Zobacz oczami duszy świat, w którym tyle osób nie zna jeszcze Boga. Zobacz, że Bóg wzywa Cię po imieniu i posyła w świat z Dobrą Nowiną.

Proś o łaskę bycia posłanym i przyjęcia swojej niepowtarzalnej misji.

 

1. Robotników mało

Mogłoby się wydawać, że wcale nie tak mało. Chrześcijan na świecie jest na tyle dużo, że mogliby podołać misyjnemu posłannictwu Jezusa. Nie wystarczy jednak deklaracja przynależności do Niego. Trzeba mieć w sobie Ducha i odwagę, aby naprawdę głosić Ewangelię. Wcale nie trzeba jechać na koniec świata, gdzie ktoś mógł jeszcze nie usłyszeć o Mesjaszu. Dużo ważniejsze jest dziś świadczenie swoim życiem o tym, że Bóg jest Dobry, że jest Miłosierny i że życie z Nim to szczęście, a nie ofiara. Wielu ludzi, choć słyszało o Jezusie, nie poznało osobiście prawdziwego Boga.

Jakie jest Twoje świadectwo o Zbawicielu? Czujesz się robotnikiem na Bożych żniwach?

 

2. Nie idźcie do pogan

Apostołowie otrzymują wskazania, które dziś mogą nas dziwić. Gdyby św. Paweł w późniejszym czasie nie poszedł głosić Ewangelii do pogan, pewnie z dużym prawdopodobieństwem my dziś nie bylibyśmy chrześcijanami. To jednak nie był jeszcze ten moment. "Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem" - mówił Kohelet (Koh 3,1). To, co jest naszym zadaniem na dziś, jutro może wyglądać inaczej. Dlatego tak ważne jest nieustanne słuchanie Ducha Świętego w Kościele, bo On działa inaczej w różnym czasie. Tym, co pozostaje niezmienne, jest miłość, która zawsze jest celem.

Spójrz na misję, którą dziś masz od Boga. Jak się czujesz z myślą, że może się zmienić? Jeśli nie wiesz jeszcze z czym Jezus Cię posyła do drugiego człowieka, pytaj Go dzisiaj o to.

 

3. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie

To jedno z często zapomnianych wskazań Ewangelii, który przypomina nam, że wszystko jest darem. Kluczem do szczęścia jest obdarowywanie innych w ten sam sposób, w jaki my sami zostajemy obdarowywani przez Boga. Spójrz na to co dzisaj masz - rzeczy, relacje, wydarzenia, zdrowie, pasje, pracę... Czy traktujesz to jak dar, czy raczej jak coś, co Ci się należy? Co jesteś gotowy oddać?  

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co wydarzyło się na tej modlitwie.

Przygotowała s. Ewa Bartosiewicz RSCJ

 
© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA