Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie». (Mt 11, 25-30)

 

Modlitwa przygotowawcza: Stanę przed Bogiem i poproszę, aby wszystkie moje zamiary decyzje i czyny skierowane były w sposób czysty ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.

Prośba o owoc modlitwy: Aby Jezus wprowadzał mnie w relację z Ojcem

Wyobrażenie: Popatrzę jak Jezus rozmawia z Ojcem. Jak się do Niego odnosi.

 

1. Uwielbienie Boga

Jezus uwielbia Ojca za całe stworzenie, za Jego wszechmoc, za sposób, w jaki objawia się ludziom. Za sposób, w jaki zbawia świat. Popatrzę na swoje życie modlitwy, na moją codzienność. W jaki sposób wyraża się moja wdzięczność Bogu? Za co ja bym chciał/chciała go dziś uwielbić?

 

2. Upodobanie Boga

Jezus zna Ojca, Jego pragnienia, Jego zamiłowania. Poznać czyjeś upodobania, oznacza dużą bliskość. Świadczy o głębokiej przyjaźni. Bóg stopniowo odsłania swoje pragnienia także przede mną. Wprowadza w swoje życie, objawia czym się zachwyca, co porusza Jego Serce. Co się we mnie rodzi na myśl o tak bliskiej relacji z Bogiem?

 

3. Uczcie się ode mnie

Tylko ten, kto potrafi zamilczeć dla siebie, może prawdziwie słuchać drugiego. Człowiek o pokornym sercu jest świadomy swojej ograniczonej miłości. Wie, że wszystko, co otrzymuje jest niezasłużonym darem. Jezus jest nauczycielem na drodze do Ojca.

Poproszę, żeby stwarzał we mnie serce, na wzór Serca Jezusa.

 

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co wydarzyło się na tej medytacji.

Ojcze Nasz

Przygotowała s. Barbara Olejnik rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA